Innebörd att vara testamentsexekutor

FRÅGA
Vad innebär det att vara testamentsexecutor?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamentsexekutorsrollen regleras i huvudsak i 19 kapitlet ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer jag beskriva generellt vad rollen innebär.

En testamentsexekutor är en person som ansvarar för att ett dödsbo ska förvaltas och skiftas i enlighet med testatorns (den avlidne) testamente. Vanligtvis är det så att testatorn har föreskrivit att en viss person, oftast en jurist, ska vara testamentsexekutor och detta innebär att den personen tar över dödsbodelägarnas rätt att bestämma över boet.

Testamentsexekutor som utsetts av testator i ett testamente har oftast testamentet (eller en kopia) i säkert förvar någonstans, redo att ta fram det då testatorn avlider. Testamentsexekutorn ska sedermera se till att testamentet blir läst och distribuerat till dödsbodelägarna, att egendomen fördelas utefter testamentet samt att övriga förordnande och önskningar i testamentet efterlevs. Testamentsexekutorn har vidare stora befogenheter vid förvaltningen av dödsboet, en dödsbodelägare som drabbas av skada genom testamentsexekutorns beslut kan kräva ersättning av denne.

En testamentsexekutor är inte heller bunden av några särskilt föreskrifter, förutom det som står i testamentet. Dock är ett sådant uppdrag ett så kallat "sysslomannauppdrag" vilket innebär att testamentsexekutor måste vara lojal mot testatorn och dödsbodelägarna samt uppbärs av tystnadsplikt, se 18 kap handelsbalken, här.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89867)