Inneboende eller andrahandsuthyrning

Styrelsen i min Bostadsrättsförening påstår att jag hyr ut lägenheten i andra hand, att jag inte varit i den på en månad och hotar med säga upp mitt medlemskap så jag tvingas sälja samt avaktivera mina taggar så jag inte kommer in i lägenheten.

Jag har inneboende I lägenheten och är där själv inte så mycket då jag försöker etablera företag på annan ort men har definitivt varit där den senaste månaden.

Har de rätt att göra så? Hindra mig från att komma in i min egen bostadsrätt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Till att börja med kan vi slå fast att det råder olika meningar mellan dig och bostadsrättsföreningen avseende om saken gäller inneboende eller andrahandsuthyrning. Att ha en inneboende i sin lägenhet kräver inget tillstånd från föreningen enligt 7 kap. 8 § Bostadsrättslagen men att hyra ut lägenheten i andra hand kräver däremot tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § Bostadsrättslagen).

Inneboende eller andrahandsuthyrning?
Frågan av intresse blir därmed om var gränsen går mellan inneboende och andrahandsuthyrning. Efter utläsning utav praxis (NJA 2001 s. 241 I-II) och förarbeten (SOU 2000:2 s. 196) kan konstateras att det avgörande är om bostaden har upplåtits för andrahandshyresgästens/inneboendens självständiga brukande. Om du inte har bott i lägenheten under viss tid ses det alltså inte som att du har en inneboende utan att du har en andrahandshyresgäst eftersom denne självständigt nyttjar lägenheten.

Kan din nyttjanderätt bli förverkad?

Vid det fall bostadsrättshavare hyrt ut i andra hand utan tillåtelse så är detta grund för förverkande, dvs. att din nyttjanderätt kan bli uppsagd. (7 kap. 18 § 2 p Bostadsrättslagen). Detta blir dock endast aktuellt om du inte utan dröjsmål har vidtagit rättelse efter tillsägelse från styrelsen enligt 7 kap 20 § Bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren får heller inte skiljas från lägenheten om föreningen inte har sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse inom två månader från den dag då föreningen fick reda på att andrahandsuthyrning sker utan samtycke, detta enligt 7 kap 21 § 2 st. BRL.

Sammanfattning

För det första är det av vikt att du vidtar rättelse så snart som möjligt för att undvika att din nyttjanderätt förverkas. Om du fortsatt vill hyra ut din bostadsrätt kan du vända dig till styrelsen och begära tillstånd för andrahandsuthyrning. Arbete på annan ort är ett skäl som ger dig goda möjligheter till att uppnå framgång. Om föreningen inte beviljar andrahandsupplåtelse kan du vända dig till hyresnämnden och få frågan prövad dä

Vänligen,

Joakim SynnergrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”