Innebär överlåtelse av fastighet till barn förskott på arv?

Min fru är en av tre i syskonskaran, svärfar överlät deras jordbruksfastighet till äldste sonen mot att han övertog reverser för egendomen, min fråga är: kan det se som ett förtida arv? Saken är den att svärfar ej lever idag och svärmor bor ensam kvar i fastigheten. Vad har min fru och hennes andra bror rätt till?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer vi gå in och titta i ärvdabalken (ÄB).

Innebär överlåtelsen förskott på arv?

Huvudregeln är precis som du skriver att gåvor från föräldrar till barn, alltså till bröstarvingar, (2 kap. 1 § ÄB), ska ses som förskott på arv. Dock med undantag för exempelvis födelsedagspresenter och julklappar. Huvudregeln gäller inte heller om något annat framgår av exempelvis ett testamente eller gåvobrev, (6 kap. 1 § ÄB).

Trots att din frus bror vid överlåtelsen övertog reverser för egendomen, så ska överlåtelsen ses som en gåva då överlåtelsen är förmånlig jämfört med om brodern hade köpt jordbruksfastigheten till ett marknadsmässigt pris. Överlåtelsen bedöms därmed vara en gåva och eftersom den ges från din svärfar till hans son, alltså till hans bröstarvinge, så ska gåvan ses som förskott på arv, (6 kap. 1 § ÄB).

Hur ska din fru och hennes yngsta bror ersättas?

Om din svärfar och svärmor var gifta vid din svärfars död så kommer din fru och hennes syskon ärva sin far först vid deras mors död i form av efterarv, (3 kap. 1 § ÄB). När efterarvet ska fördelas så ska din fru och hennes bröder ärva en tredjedel var av det som finns kvar efter deras far, (2 kap. 1 § ÄB), vilket som huvudregel är hälften av det som finns kvar efter deras mor, (3 kap, 2 § ÄB).

Eftersom din frus äldsta bror dock har fått ett förskott på sitt arv så ska detta regleras genom att din frus och hennes yngsta brors arv adderas med en tredjedel var av värdet av jordbruksfastigheten vid gåvotillfället, (6 kap. 3 § ÄB), medan motsvarande belopp, alltså två tredjedelar av värdet av jordbruksfastigheten, avräknas från den äldste sonens arv, (6 kap. 5 § ÄB). Om beloppet din fru och hennes yngsta bror har rätt till inte kan täckas av arvet efter deras far, så tas det som krävs från arvet efter deras mor, (6 kap. 1 § ÄB). I annat fall fördelas arvet efter deras mor som vanligt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Alma LövgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning