Innebär försörjningskravet att inkomsten måste vara intjänad i Sverige?

Hej, Jag undrar om inkomst från arbete inom EU (utanför Sverige) ska uppfyllas försörjningskravet. I annat ord måste man jobba i Sverige?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga
Av din fråga framgår inte specifikt vad du menar med "försörjningskravet" men jag tolkar din fråga som så att du funderar kring om anknytningspersonens inkomst måste ha intjänats i Sverige för att uppfylla försörjningskravet för den anhörig som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige.

Frågor kring uppehållstillstånd och försörjningskrav regleras i utlänningslagen (UtlL) och även genom lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL).

Din försörjning
Du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd.
Du behöver visa att du har regelbundna och arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst enligt Migrationsverket räknas till exempel:
* lön från arbete
* arbetslöshetsersättning
* sjukpenning
* inkomstgrundad ålderspension.
(5 kap. 3 b § UtlL).
(9-10 § BegrL).

Du uppfyller också kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva av.

Din inkomst
Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

Sammanfattningsvis
Av det som kan utläsas genom regleringen framkommer inget krav på att försörjningen måste avse inkomst som enbart är intjänad i Sverige. Alltså får det presumeras att även inkomster från utlandet är godtagliga så länge anknytningspersonen har en inkomst av tillräcklig storlek att denne kan försörja sig själv och de anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd. Observera dock att försörjningskravet även gäller bostad, vilken i sig måste vara belagd i Sverige.
Om du har fler frågor rörande detta rekommenderar jag dig att ta kontakt med Migrationsverket. Annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000