Innebär det förskott på arv om ett hus säljs för taxeringsvärdet till en arvinge?

Hej, min pappa går i tankarna att sälja sin gård till min syster för taxeringsvärdet. Vi är tre syskon och detta känns inte helt ok då han gör oss 2 andra arvlösa på fastigheten. Vad jag förstår så om man säljer under värdet så blir det någon slags gåva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller arv vilket främst regleras i ärvdabalken (ÄB) varför mitt svar kommer utgå från det lagrummet. Om din syster får köpa gården för taxeringsvärdet och detta värde är mindre än marknadsvärdet kan det få arvsrättsliga konsekvenser. Jag kommer inleda med översiktlig beskrivning av arvsfördelning och förskott på arv för att sedan gå in på om försäljningen av gården kan räknas som gåva.

Om din pappa inte har skrivit något testamente kommer hans kvarlåtenskap fördelas enligt ärvdabalkens arvsregler. Detta innebär att arvet ska fördelas lika mellan arvlåtarens (din pappa) bröstarvingar (du och dina två syskon) (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att ni alltså har rätt till en arvslott som motsvarar en tredjedel var, av er fars kvarlåtenskap.

Eftersom varje bröstarvinge har rätt till lika stor del ska gåvor som arvlåtaren gett en bröstarvinge avräknas som förskott på arv på den bröstarvingens arvslott (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att värdet på gåvan dras av från det som bröstarvingen ska få i arv. Det ses som att det barnet redan har fått en del av arvet vilket gör att de resterande bröstarvingarna får mer i arv när det delas ut. Värdet på gåvan ska beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens död (6 kap. 3 § ÄB).

I "gåva" innefattas även försäljning till underpris. Om taxeringsvärdet understiger marknadsvärdet innebär det att din syster får en gåva vid köpet av gården. Värdet på gåvan utgörs av mellanskillnaden mellan marknadsvärdet av fastigheten och taxeringsvärdet. Dock kan arvlåtaren skriva testamente eller gåvobrev där det framgår att gåvan inte ska anses vara förskott på arv och då är det det som gäller istället.

Sammanfattningsvis kan alltså försäljningen få arvsrättsliga konsekvenser. Du kan inte kräva att bli kompenserad nu, utan först när arvet ska delas ut kommer värdet av gården räknas av på din systers arvslott. Detta förutsätter dock att det inte finns något gåvobrev där det framgår att gården inte ska ses som en gåva eller ett testamente. Mitt råd till dig är att ni kontaktar en eller två mäklare för att uppskatta marknadsvärdet på gården så ni slipper framtida konflikter kring arvet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning