Inledande av ny vårdtid efter nyss avslutad - LVM

2016-08-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Jag har vårdats enligt lvm, paragraf 27 i hemmet. Mitt lvm gick ut 20/8 men tyvärr klarade jag inte alkotester sista tiden. Nu vill sis-institutionen ta tillbaka mig till hemmet. Jag vet att man har rätt att återta patienter om p27 inte fungerar ordentligt - men lvmet har som sagt ju redan gått ut. Är det verkligen lagligt för dem att vidta tvångsåtgärder efter att lvm-tiden gått ut?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Vård enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ska upphöra senast 6 månader efter den påbörjats, 20§ LVM, men det finns inget uttryckligt hinder mot att på nytt omhänderta en person i nära anslutning till en nyss avslutad vårdperiod. Vad som däremot alltid ska beaktas vid ett beslut om tvångsvård är de i lagen angivna förutsättningarna för att ett omhändertagande ska få göras. Först och främst ska, enligt 2§, vård alltid ges på frivillig väg enligt Socialtjänstlagen om du som patient samtycker till vården. Gör du inte det måste vissa i LVM angivna förutsättningar uppfyllas enligt 4§.

Kort sammanfattat innebär kraven i 4§ bland annat att det måste vara klart att du fortfarande har ett missbruk och på grund av detta är i behov av vård för att komma ifrån missbruket, att du inte samtycker till vård på frivillig väg samt att du till följd av ditt missbruk antingen;

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,

b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller

c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Så även om det saknas förbud mot att direkt omhänderta dig igen, krävs att man kan bevisa att din situation uppfyller kraven för omhändertagande genom tvångsvård. Det finns exempel i praxis där ett sådant omhändertagande inte har ansetts kunna komma till stånd just på grund av att den enskilde precis avslutat en 6-månaders vårdtid. I det fallet kunde man inte klarlägga att den enskilde kunnat övervinna sitt missbruk på frivillig väg. Utan att veta mer om ditt specifika fall kan jag inte ge närmare svar på förutsättningarna för ett omhändertagande i ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,


Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?