Inköp av bostad för gemensam användning

FRÅGA
Hej!Jag och min särbo ska flytta ihop. Han har två vuxna barn, jag för med mig 4 tonåringar in i boet. Vi har lite olika möjlighet till kontantinsats. Han har ca 75% av totala insatsen och jag har ca 25%. Hur reglerar vi detta på bästa sätt så att vi alla känner oss trygga?Vilka alternativ finns det?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor finns reglerat i sambolagen (SL), se här.

Sambors egendom
När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och sambolagens bestämmelser blir tillämpliga, SL 1 §. Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, SL 3 §. I det fall du och din särbo köper en bostad och flyttar ihop har ni förvärvat bostaden för gemensam användning och som utgångspunkt blir bostaden samboegendom, SL 3 § jämfört med SL 5 §.

Det finns två undantag till bestämmelsen i SL 3 §, nämligen bestämmelserna SL 4 § och SL 9 §. I SL 4 § talar man om egendom som inte ska utgöra samboegendom på grund av att man t.ex. ärvt egendomen eller fått den i gåva med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Eftersom ni funderar på att köpa en bostad utgår jag från att SL 4 § inte kommer att bli tillämplig här. I SL 9 § kan man genom att skriva ett samboavtal om att bostaden endast ska tillhöra en av er och inte utgöra samboegendom och inte heller ingå i en eventuell bodelning.

Dold samäganderätt
Som sambor kan ni vara samägare till en bostad i det fall ni köpt bostaden tillsammans. Detta kan tydliggöras genom att ni båda har lagfart på fastigheten eller om ni köper en bostadsrätt, att ni båda är medlemmar i bostadsrättsföreningen. I det fall endast en av er har lagfart eller är medlem i bostadsrättsföreningen kan trots detta en dold samäganderätt anses föreligga. Detta framkommer av rättsfallet NJA 2008 s.826. Här kom HD fram till att det föreligger en presumtion att båda samborna har samäganderätt till bostaden trots att den ena endast tillskjutit medel och den andre förvärvat bostaden i eget namn.

Råd
I ert fall har ni båda tänkt tillskjuta medel, men olika mycket. En god idé skulle vara att ni i samband med förvärvet av bostaden upprättar ett samboavtal där det tydligt framgår att ni båda har samäganderätt till bostaden och där det framgår hur stor del av bostaden som ni var och en äger, SL 9 §. Detta för att underlätta vid en eventuell bodelning som kan bli aktuellt om ert samboförhållande mot all förmodan skulle komma att upphöra, SL 8 §.

För upprättande av samboavtal råder jag er att kontakta en familjerättsjurist från Familjens jurist. Det går även bra att ringa in till oss på 08-533 300 04 för vidare rådgivning. Vi har öppet mån-ons mellan kl. 10-16.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2806)
2021-01-20 Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (88316)