Inget dateringskrav för testamente

På ett testamente upprättat av en advokat är allt i sin ordning, dvs underskrifter finns samt tydligt angivet vad som testamenteras osv. Men vid datumet står endast år och månad förtryckt (av advokaten) och när vittnen och min farbror har skrivit under, har de glömt att fylla i datumet för dagen då de skrev under.

Min fråga är - gör denna avsaknad av datum testamentet ogiltigt, kan någon bestrida att det gäller? Finns det alltid två exemplar av originalet? Min farbror har gett ett ex till mig. Vad händer den dagen han går bort, ska jag uppvisa mitt exemplar av testamentet?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Formkraven för ett giltigt testamente hittar man i Ärvdabalkens (ÄB) 10 kapitel.För att vara giltigt ska ett testamente i normalfallet (vissa undantag kan göras för s.k. nödtestamente) vara skriftligt, undertecknat av två samtidigt närvarande testamentsvittnen som vet att det är ett testamente de bevittnar och som uppfyller kraven för att få vara vittnen. Slutligen ska testamentet vara undertecknat av testator. Dessa formkrav finns i ÄB 10 kap. 1 §. Det finns inget krav på att ett testamente ska vara daterat för att vara giltigt, men testamentsvittnena "bör" enligt ÄB 10 kap. 2 § anteckna datum för bevittnandet, detta är dock inget formkrav utan mer en rekommendation eller ett råd. Så att din farbrors testamente inte är daterat gör det inte ogiltigt. Däremot kan ett odaterat testamente innebära problem ifall det vid din farbrors död dyker upp ett daterat testamente, eftersom man då måste man utreda vilket som är det senare och försöka utröna om det var testators vilja att det senare testamentet skulle ersätta det tidigare eller komplettera det. (Se RH 1994:67).

Ett testamente kan upprättas i enbart ett original, men testator kan även välja att t ex kopiera testamentet och lämna dessa till testamentstagare eller andra. Det framgår inte av din fråga om det är så att testamentet upprättats i två likalydande original eller om du har fått en kopia på originalet. Den dag din farbror går bort så om det bland hans kvarlåtenskap återfinns ett originaltestamente får ditt exemplar/kopia ingen betydelse, men den är värdefull dels för att bevisa att din farbror har upprättat testamente och om originalet/din farbrors exemplar har försvunnit. Skulle din farbror avlida och inget testamente hittas/är känt så ska du givetvis åberopa testamentet med hjälp av det exemplar du har.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”