FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente07/02/2018

Ingen rätt att läsa testamente

Har omnämnda personer (barnbarn) i testamentet rätt att se testamentet i dess helhet med namnunderskrifter av eventuella vittnen att allt stämmer och har gått rätt till från testamenttagarens önskan ?!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, testamentstagare (en som nämns och har rätt enligt ett testamente) har ingen rätt att se testamentet. Så länge testatorn (den som upprättar testamentet) är i livet är det han eller hon som disponerar över testamentet, och alltså avgör vem som får och inte får se det, om det ska ändras och så vidare. Ni får helt enkelt fråga testatorn om ni får se det.

Om det visar sig finnas några formfel i testamentet som gör att det inte är giltigt är det testatorn som avgör om han eller hon vill göra något åt det.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare