FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo12/09/2013

Ingen legal arvsrätt för sambo

om en person går bort och är sambo och sambon avsäger sig bodelningen...vad har då den personen rätt till i arvsfråga???

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person går bort fördelas arvet efter den personens testamente. Vissa personer har rätt till en viss del som därför inte kan testamenteras till någon annan. Finns inget testamente sker fördelningen av arvet helt efter reglerna i ärvdabalken. Arvet fördelas då först till den avlidnes första parentel, d.v.s. dennes barn, eller möjligen i barnens ställe, den avlidnes barnbarn. Finns ingen som kan ärva där går arvet vidare till nästa parentel o.s.v. Inte i något parentel återfinns sambos. Någon lagstadgad arvsrätt finns alltså inte. Var den avlidne gift tillfaller arvet den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 §. Den efterlevande maken får då fri förfoganderätt till pengarna, det är alltså inte fråga om ett ägandeförhållande och alltså inte något arv. När den efterlevande maken i sin tur avlider är den andel av förmögenheten som tillförts genom arvet från den först avlidne maken öronmärkt för den först avlidne makens arvingar.

Kontentan är att du varken som gift eller som sambo har någon laglig rätt att ärva den avlidne, även om den som är gift ges ekonomiska fördelar. För att som sambo få ta del av arvet krävs det alltså att det är inskrivet i testamentet.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?