Ingen insyn i dödsboet, vad ska jag som arvinge göra?

FRÅGA
Hej,min farmor har gått bort och hon hade två söner varav en , min far har gått bort, och en dotter. vad jag förstår så blir då jag dödsbodelägare i lika "ställning" som son och dotter till min farmor. jag blir kallad till farmors lägenhet för att skriva på en fullmakt till mäklaren för försäljning av lägenheten, när vi kommer in så är lägenheten helt tömd på allt och vi har inte haft kontakt sedan begravningen. Nu är allt borta och jag har inget fått veta och inte haft någon insyn i dessa arbeten. Frågade vem som tagit hand om lösöret och städning, fick då till svar att de inte kom ihåg!? Enligt grannen var det ca en vecka sen. Hur ska jag agera, det känns som att det inte går rätt till med bouppteckning och kommande arvskifte. Systerns man lär sköta den samt så sitter han enligt uppgift i styrelsen för mäklarfirman. Vad bör jag göra? Vilka är mina rättigheter? Kan jag få typ rättshjälp eller liknande?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det stämmer att du träder in som arvinge med lika ställning som din far skulle haft, enligt principen om istadarätt. Eftersom bostaden är tömd samt du inte fått tydliga svar och saknar insyn i dödsboet så är ett alternativ för dig att ansöka om att en boutredningsman tar över förvaltningen av kvarlåtenskapen. En boutredningsman får rätt att ta över dödsboet när en dödsbodelägare, du som arvinge, ansöker om det från domstolen och det finns anledning att anta att din rätt till egendom annars kan äventyras. Boutredningsmannens uppgift är att se till att din och din fasters arvsrätt respekteras och att arvskiftet går rättvist till för båda parter. Du bör försöka få tag på alla dokument som avser dödsboet och först när du påträffar motstånd från din faster eller hennes man (hoppas jag förstått släktförhållandet rätt) ansöka om att få en boutredningsman tilldelad av domstolen. Boutredningsmannen redovisar allt för er och kan samtidigt tvinga din faster och hennes man att redovisa allt de gjort med din farmors kvarlåtenskap, om inget står rätt till så är det boutredningsmannens uppgift att helt enkelt lösa det. Du ska, om du anser att det nu behövs, skicka en sådan ansökan till den tingsrätt som hör till din farmors hemvist vid tiden för hennes bortgång. Du kan alltid ringa tingsrätten och fråga om hjälp samt information om saken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?