Ingår vinsten från försäljning av företag i bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Hej. Om man är sambo..Han står för hyreslägenhet. Har delat på mat och hyra . Under sambotiden har mannen startat och sedan sålt ett företag med god vinst..ett aktiebolag. Nu är det en möjlig separation på gång.Kan sambon ställa krav på att få dela vinsten på försäljning av företaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vad som händer med sambors tillgångar när de separerar finns i sambolagen som du kan se närmre på här.

Om en samborelation upphör på grund av att personerna väljer att separera kan de välja om de vill bodela eller inte. Om någon av personerna begär att göra en bodelning måste en bodelning göras (8 §). Om man inte boedlar separerar man helt enkelt utan att dela på någon egendom. Personerna tar den egendom de själva äger.

Om man väljer att bodela ska personerna dela på det som ingår i samboegendomen. Samboegendomen är gemensam bostad och bohag som har skaffats för gemensamt bruk (3 §). Gemensam bostad kan alltså vara exempelvis ett hus eller en bostadsrätt. Bohaget är möbler, köksgeråd, prydnadssaker och annat lösöre (saker) som tillhör det gemensamma hemmet. Sakerna och bostaden måste ha skaffats inför eller under samborelationen och syftet ska vara att det används gemensamt av båda sambor. Saker som används av endast en sambo eller bara är till för fritidsändamål ingår inte (5-7 §§).

Sådant som inte ingår i samboegendomen ingår inte heller i en bodelning. Det rör t. ex. om fritidshus, bilar, husdjur och banktillgodohavanden. Sådan egendom går istället till den person som äger den.

Om en sambo äger ett företag ingår inte företaget i samboegendomen. Vinst som kommer från verksamheten eller från försäljning av företaget ingår inte heller i samboegendomen, eftersom det inte är del av den gemensamma bostaden eller bohaget. Företaget, vinsten från verksamheten och vinsten från försäljning av företaget är alltså inte något som en persons sambo kan göra anspråk på vid en separation, utan tillfaller ägaren.

Avslutningsvis kan alltså sägas att en person som får pengar från en försäljning av sitt företag har rätt till pengarna själv. Personens sambo kan inte göra anspråk på dem, eftersom pengar inte ingår i sambors bodelning.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97674)