Ingår värdet av huset i arvet om huset bara är skrivet på ena maken?

FRÅGA
Hej.Min svärmor gick bort nyligen . Min fru som är hennes dotter är särkullbarn, då hon var omgift. De hade två gemensamma barn samt min fru då som var svärmors dotter.Vi har förstått satt särkullbarn har rätt till sin del av arvet direkt. Hur räknar man ut hur stor del hon har rätt till när det finns två halvsyskon?En sak som känns komplicerad är att deras hus endast är skrivet på den överlevande maken. Hur fungerar det då med arvsrätten. Försvinner husets värde i arvet eller räknas det ändå in som tillgång i dödsboet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur arvet fördelas mellan de tre barnen som din svärmor hade (din fru och hennes två halvsyskon). Andra frågan tolkar jag som att du vill veta om huset ska ingå i dödsboet och som värde i arvet eller inte. Bestämmelser som är aktuella för frågan finns i Ärvdabalken men också Äktenskapsbalken

Hur räknar man ut hur stor del av arvet vare arvinge ska få?
Det som sker först när någon dör är en bodelning. Det innebär att makarnas egendom, din svärmors och hennes make/maka (om hon var gift) ska värderas och sedan hälften delas mellan dem. Den delen som din svärmor får ut kommer vara hennes kvarlåtenskap som ska fördelas på hennes arvingar (1 kap. och 2 kap. 1 § ÄB)

Alla hennes 3 barn är bröstarvingar till henne och har rätt till arv. Kvarlåtenskapen ska delas lika mellan din svärmors 3 bröstarvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Vilket innebär att alla barnenen har rätt till 1/3 var. Din fru har alltså rätt till 1/3 av den kvarlåtenskap som finns av din svärmor. Eftersom hon är särkullbarn har hon rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 2 § ÄB)

De anda två barnen till din svärmor, din frus halv syskon, deras del kommer att tillfalla den efterlevande maken/makan med fri förfoganderätt eftersom de är gemensamma barn. Den efterlevande makan/maken ärver före gemensamma barn. Halvsyskonen får då efterarv av sin mamma som fördelas när den efterlevande maken/makan dör (2 kap. 1 § ÄB)

Kommer huset värde att ingå i arvet?
Det spelar ingen roll vem av makarna som egentligen står på huset för om huset ska räknas med eller inte i arvet/bodelningen. Som tidigare nämnt ska en bodelning ske mellan makarna för att beräkna hur mycket makarna ska få i bodelning och hur stor kvarlåtenskapen (arvet av den avlidna) är.

Beroende på om huset faller in i bodelningen eller inte kommer ha betydelse för om en del av värdet av huset ingår i arvet/kvarlåtenskapen (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Den egendomen som ska ingå i bodelningen och delas lika mellan makarna är egendom som klassificeras som giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som makarna har gjort till enskild egendom genom äktenskapsförord, eller om någon av makarna har fått egendomen i gåva/arv eller genom testamente med villkoret att det ska vara makens/makans enskilda egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB).

Om fastigheten är enskild egendom ska den inte ingå i bodelningen utan i sin helhet tillfalla maken. Inget av värdet kommer ingå i arvet av svårmoden då. Är fastigheten dock giftorättsgods ska värdet av fastigheten att ingå i bodelningen. Det innebär att halva värdet teoretiskt kommer att tillfalla din svärmor i bodelningen. Därmed kommer halva värdet av huset att vara beräknat i arvet/kvarlåtenskapen. (7 kap. 1 och 2 § ÄktB och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB)

Huset kommer troligtvis att tillfalla den efterlevande maken och bli avräknad på hans lott i bodelningen (11 kap. 8 § ÄktB).

För att besvara din fråga, arvet kommer att delas lika mellan alla 3 barnen. Din fru är därför rätt till 1/3 av arvet. Hur stort själva arvet blir kommer beror på hur mycket kvarlåtenskap din svärmor har. Bodelningen mellan makarna kommer att avgöra hur stor kvarlåtenskapen blir.

Halva fastighetens värde kan komma att ingå i arvet om inte huset är makens enskilda egendom. Maken kommer troligtvis att få själva huset i lottläggningen men en del värdet ska beräknas med i arvet om fastigheten är giftorättsgods. Om fastigheten är enskild egendom kommer inget av husets värde att ingå i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (812)
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel
2020-05-17 Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

Alla besvarade frågor (80393)