Ingår vår parkering i bostadsrätten?

Hej, Bor i en förening som bildades 2018. Mäklaren annonserade då att det fanns 4 st parkeringsplatser och 1 st garage för föreningens blivande medlemmar att tillgå.

När vi skrev på vårt upplåtelse avtal var vi noga med att det skulle stå med att vi hade rätt att tillgå en av P-platserna utomhus.

I upplåtelseavtalet står det "Till lägenheten hör vindsförråd samt P-plats nr 2 till en kostnad av 350 Kr/månad."

Klassas det som lägenhetsarrende eller att P-plats nr 2 är upplåten tillsammans med bostadsrätten (om det nu är möjligt)?

Vi är nu i färd med att sälja lägenheten och vill naturligtvis sälja med tillhörande P-plats. Inga andra medlemmar som har parkeringsplats har detta skrivet i sina upplåtelseavtal.

Det finns även en kö till parkeringsplatserna men inget skrivet i stadgarna.

Frågan är om våran parkeringsplats ska ingå i kösystemet eller om den ska ingå bostadsrätten om det är möjligt och därmed vara tillgänglig för blivande köpare av vår bostadsrätt.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga finns det i ert upplåtelseavtal angivet att parkeringsplats nummer 2 och ett vindsförråd ingår i avtalet mellan er och föreningen.

Om du har ett separat avtal för parkeringsplatsen kan den vara att ses som ett sådant nyttjanderättsavtal som betraktas som ett lägenhetsarrende enligt reglerna i 7-8 kap. jordabalken. En parkeringsplats kan däremot även vara upplåten med bostadsrätten. Vid upplåtelse med bostadsrätt ska det ske skriftligen och upplåtelsehandlingen måste bland annat innehålla uppgift om den lägenheten upplåtelsen avser. När det som i ert fall handlar om att ni är de första ägarna till bostadsrätten ska det ingå i upplåtelseavtalet, parkeringsplats som upplåts med bostadsrätt senare kan ske genom en tilläggsupplåtelse. Om garageplatsen är upplåten med bostadsrätten och hör till lägenheten utgör den en del av bostadsrätten och följer med lägenheten vid en försäljning.

Det har i praxis prövats vilka möjligheter det finns att ta bort parkeringsplatser som är upplåtna till bostadsrätt. Enligt en dom i Svea Hovrätt (RH 2014:13) är ett beslut av stämman att parkeringsplatser inte längre ska upplåtas med bostadsrätt inte en sådan förändring som kan åstadkommas med ett beslut av två tredjedelar av majoriteten (jfr 9 kap. 16 § p2 bostadsrättslagen). En förändring att ta bort en med bostadsrätten upplåten parkering kan inte ske på annat sätt än genom en ändring av eller ett tillägg till upplåtelseavtalet och efter godkännande av bostadsrättshavaren.

I ert fall finns det mycket som talar för att parkeringsplatsen ingår i bostadsrätten då det framgår i upplåtelseavtalet att parkeringsplats nummer 2 är bunden till just er lägenhet. För det fall att parkeringen inte ingår i bostadsrätten räknas det som en annan form av nyttjanderättsavtal, ett lägenhetsarrende. Å min mening, utifrån hur du beskrivit det i din fråga, är parkeringen upplåten med bostadsrätten genom upplåtelseavtalet och följer med vid en försäljning.

Om ni inte kan komma överens med bostadsrättsföreningen och behöver vidare hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”