FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet30/05/2022

Ingår ugnsplåtar vid fastighetsköp?

Hej! Har köpt en fastighet. 2019 gjordes en renoveringar av köket av förra ägaren. Nu när vi flyttade in upptäckte vi att det saknades galler och plåtar till ugnen. Säljaren hävdar att dem kastat plåtarna och galler då dessa var i dåligt skick. Min fråga är: Ska det det ingå i hushållet? Om vi köper nya, ska vi stå för den kostnaden eller förra ägaren? 

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du undrar huruvida ugnsplåtar/galler ingår i fastighetsköpet. Så vida ni inte avtalat om något särskilt kring just plåtarna så finns svaret på frågan i jordabalken (JB).

Plåtarna utgör troligtvis byggnadstillbehör

För att svaret ska bli så enkelt som möjligt att förstå kommer jag reda ut de väsentliga begreppen i korthet. Det som utgör själva fastigheten är själva jorden som huset står på, dvs marken (1 kap 1§ JB). Huset som står på marken är ett så kallat "fastighetstillbehör" (2 kap 1§ 2 st JB). Sådana inventarier som fastigheten är försedd med för ett stadigvarande bruk kallas för "byggnadstillbehör". Vitvaror utgör ett sådant tillbehör som räknas byggnadstillbehör (2 kap 2§ 2 st p. 1 JB). En ugn ska sedermera ingå vid ett fastighetsköp. I er situation är det inte själva ugnen som saknas utan de tillhörande plåtarna. Huruvida dessa också är ett så kallat byggnadstillbehör är inte solklart utan en bedömningsfråga. Förvisso hör ju plåtarna till ugnen som ju som sagt är ett byggnadstillbehör, detta talar för att även plåtarna bör vara det eftersom de är en del av ugnen. Å andra sidan finns ett undantag som säger att reservdelar och dubbletter inte utgör byggnadstillbehör och därför inte ingår vid fastighetsköpet (2 kap 2§ 3 st). En inventarie kan däremot inte räknas som reservdel så länge det kommit till ordinarie användning vilket plåtarna verkar ha gjort och plåtarna bör inte heller kunna betraktas som en dubblett eller reservdel. Utifrån detta talar mer för att plåtarna faktiskt utgör ett sådant tillbehör som ska ingå i husköpet.

Min rekommendation

Jag rekommenderar att du tar kontakt med de förra ägarna och argumenterar utifrån att plåtarna utgör ett byggnadstillbehör enligt 2 kap 2§ 2 st p. 1 JB och att de ska ingå. Om plåtarna inte finns att tillgå längre så bör de förra ägarna kompensera er för detta. Skulle de inte vara tillmötesgående kan ni inleda en rättsprocess, men det kan då vara bra att först överväga eventuella rättegångskostnader mot  beloppet ni tvistar om eftersom en sådan process kan bli väldigt dyr. Innan ni vidtar vidare åtgärder bör ni också gå igenom kontraktet/objektbeskrivningen av fastigheten så det inte framgår att plåtarna saknas eftersom det kan påverka möjligheten att kräva ersättning. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida KällhageRådgivare