Ingår tjänstepension i en bodelning?

2020-11-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Min man och jag skall skiljas. Han är VD i ett bolag med ca 50 anställda. Han har en hög tjänstepension sedan flera år tillbaka. Jag tror det avsätts över 20 000 kr i månaden till honom. Hur vet man om den ingår i bodelningen. Den privata pensionen ingår. Har förstått att när man själv beslutar över sin pension kan den ingå. Den är dock ingen löneväxling. Hans lön är ca 85 000 kr/ månad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt vill du veta om din mans tjänstepension ska ingå i bodelningen eller inte.

Vilka pensionsrättigheter ingår i bodelning?

De olika formerna av pensionsrättigheter som finns är allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande. Huruvida dessa rättigheter ska ingå i en bodelning vid skilsmässa mellan makar beror på lag och omständigheterna i det enskilda fallet.

Ska en tjänstepension ingå i bodelning?

Huvudregeln är att oöverlåtbara eller personliga rättigheter inte ska ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten, 10 kap. 3 § 1 st. Äktenskapsbalken (1987:230). I regel ska inte tjänstepension ingå i bodelning, eftersom den ofta är oöverlåtbar. Om din man möjligtvis skulle äga sin egen tjänstepension och arbetsgivaren endast betalar premierna, kan tjänstepensionen likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Detta kan kontrolleras i första hand.

Om arbetsgivaren däremot äger försäkringen innebär det att pensionsrättigheten inte går att överlåta och att den därmed inte ska ingå i bodelningen. I undantagsfall kan pensionsrättigheten bodelas trots att den ägs av företaget beroende på tjänstepensionens utformning och arbetstagarens förfogandemöjligheter. Det är alltså själva medbestämmanderätten över pensionssparandet som får betydelse. Att din man har en ledande position i företaget som VD med extra pensionsavsättning kan vara en omständighet som talar för att han har inflytande och medbestämmanderätt över sin tjänstepension.

Kan du undanta dina privata pensionsrättigheter från bodelningen?

Som utgångspunkt gäller att individuellt pensionssparande och privatägda pensionsförsäkringar ska ingå i bodelning. Om det däremot med hänsyn till era (du och din mans) ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att den ingår i bodelningen kan din privata pensionsrättighet helt eller delvis undantas från bodelningen.

Huruvida era pensionsrättigheter kommer ingå i bodelningen?

Utifrån den information jag fått är det svårt att ge ett klart svar på om din mans tjänstepension ska ingå eller inte. Däremot skulle du kunna försöka få framgång med att åberopa att det är oskäligt med hänsyn till era ekonomiska förhållande eller omständigheter i övrigt att din pension ska ingå om inte din mans tjänstepension ska ingå. Det skulle du möjligtvis kunna vinna framgång om det är så att din man har en stor summa pengar i pensionsrättigheter medan du har betydligt mindre. Det skulle möjligtvis kunna ses som oskäligt men det är oklart utifrån den information jag fått.

Annars om ni kommer överens kan ni alltid besluta om att det privata pensionssparandet inte ska ingå i bodelningen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91357)