Ingår tillgångar i aktiebolaget i dödsboet?

FRÅGA
Hej!Min bror hade ett eget Aktiebolag, han var ensam ägare. Han har gått bort, och vi vill likvidera bolaget. Ska eventuella pengar som finns i bolaget räknas med i dödsboets bouppteckning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det förenklade svaret är ja. När en person avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Ett aktiebolag kan däremot vara svårt att värdera på egen hand. Det är därför som du beskriver ofta fördelaktigt att likvidera bolaget, om inte verksamheten ska fortsättas. I likvidationen sker ett liknande förfarande där bolagets skulder avräknas mot tillgångarna. Ett eventuellt överskott fördelas därefter mellan aktieägarna och har en aktieägare avlidit ingår det i dödsboet.

För att likvidera bolaget behöver man göra en anmälan till Bolagsverket, samt avregistrera det hos Skatteverket.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (980)
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen
2020-07-20 Dödsbo kan sälja kolonistuga innan skifte
2020-07-19 Måste jag delta i bouppteckningen för att få rätt till mitt arv?

Alla besvarade frågor (82593)