Ingår studieskulder i bodelningen mellan makar?

2016-01-14 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Min fråga gäller CSN-lån huruvida det ska ingå i bodelning eller inte. Det står olika överallt och det verkar vara lite från fall till fall. Beskrivning av vårt fall; Vi var sambo i flera år och första året med studielån tog jag medan vi var sambo (dock ej fullt lån då). Sedan gifte vi oss och byggde hus 2000 och för att få lån till huset så räknade banken med att jag tog fullt studielån samt jobbade extra på helger. Vi hade då ett barn och fick sedan ytterligare 2 barn. Jag studerade totalt 5 år och vid ansökan om skilsmässa hösten 2013 var lånet på 192 000 kr. Jag anser att vi har tagit lånet gemensamt då vi hade gemensam ekonomi och att pengarna gick in i huset och barnen. Huset såldes med vinst. Min exman hade också ett studielån dock mindre, som vi betalade av under tiden vi var gifta. Vad gäller i vårt fall? Ska mitt studielån delas lika?Hälsningar C
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Som huvudregel ingår studielån i bodelningen. Vid bodelningen ska enligt ÄktB 9 kap 1 § makarnas egendom fördelas enligt bodelning, och enligt 10 kap 1 § ska i bodelningen ingå makarnas giftorättsgods. Man beräknar först makarnas andel i boet (11 kap 1 §) vilket går till som så att vardera makes giftorättsgods minskas med dennes skulder (den sk skuldtäckningen, 11 kap 2 §). Det innebär att om det finns giftorättsgods för 500 000 kr, och skulder på 300 000 kr så minskas giftorättsgodset med skulderna, och summan blir 200 000 kr. Summan kan inte bli minus, man är inte skyldig att betala sin makes skulder. Så som minst blir summan noll, den maken bidrar då inte med något giftorättsgods.

När andelen beräknats för vardera maken läggs summan (efter skuldtäckningen) samma, och delas lika mellan makarna (11 kap 3 §).

Det här innebär att lånet, såsom det var vid ansökan om äktenskapsskillnad, ska dras ifrån din del av giftorättsgodset innan det läggs samman och delas på. Det innebär inte att ni betalar halva lånet var, utan att ditt giftorättsgods minskas med skulden innan sammanläggningen och hälftendelningen. Skulden innebär alltså att du skjuter till 192 000 kr mindre än om du inte haft skulden.

Om en fördelning enligt huvudregeln skulle vara oskälig, kan jämkningsreglerna i 12 kap 1 § användas. När man bedömer om en fördelning enligt huvudregeln är oskälig så gör man en helhetsbedömning och ser till skuldens tillkomst, tidpunkten, om skulden lett till ökade inkomster eller förbättrad ekonomi för makarna osv. Av det du beskriver låter det inte som att en fördelning enligt huvudregeln skulle leda till ett oskäligt resultat och leda till jämkning.

Så, studielånet delas inte lika, men du får skuldtäckning för hela skulden och skjuter till mindre giftorättsgods än utan skulden. Det innebär utefter det du skriver, om din make inte har andra skulder, att han kommer att bidra mer mer giftorättsgods än du, och sedan delar ni lika på summan, vilket indirekt innebär att din make pga din skuld får mindre tillgångar i bodelningen än om du varit skuldfri.

Hoppas att du fått svar på din fråga, är något oklart så kommentera gärna svaret (vi på Lawline ser alla kommentarer) så ska jag försöka reda ut det som är oklart.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2654)
2020-10-29 Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?
2020-10-29 Vad ska jag betala för att köpa ut min syster från vår gemensamma fastighet?
2020-10-28 Ska ett avgångsvederlag ingå i en bodelning?
2020-10-28 Med vilket belopp ska sambon lösas ut från den gemensamma bostaden?

Alla besvarade frågor (85594)