Ingår smycken i en bodelning?

2017-07-21 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi har två gemensamma barn. Min man har två barn i tidigare äktenskap. Ingår mina smycken bodelningen? Bör man skriva mitt arv från min mor separat så att arvet tillfaller våra gemensamma barn? Detta om min man dör först.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9:1 ÄktB. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Enskild egendom kan exempelvis vara egendom som en make erhållit genom testamente med ett villkor om att den ska vara makens enskilda, 7:2 punkt 3 ÄktB.

Förutom enskild egendom får varje make i skälig omfattning undanta kläder, presenter och andra föremål som maken uteslutande har till personligt bruk, 10:2 ÄktB (smycken är att jämställa med ett sådant föremål).

Vilken mängd personlig egendom maken får undanta beror på makarnas ekonomiska situation. Makar som har levt med hög ekonomisk standard har i regel rätt att ta undan mer personlig egendom. I de fall personlig egendom ska ingå i bodelningen beror det på att den andra maken skulle missgynnas av att den undantas. Ett exempel kan vara om maken inte har någon annan egendom av värde. I ett sådant fall kan personlig egendomen ingå i bodelningen för att maken ska bidra med något till den egendomsmassa som sedan kommer att delas på hälften.

Du kan alltså eventuellt ha rätt att undanta dina smycken från bodelningen. Det beror på hur er ekonomiska situation sett ut under äktenskapet.

Jag kommer nu att besvara din fråga gällande arvet från din mor. För att arvet inte ska ingå i den egendomsmassa som ska delas måste den vara enskild. Du kan göra egendomen enskild genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna. Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket, 7:3 ÄktB. För att arvet sedan ska tillfalla era gemensamma barn bör du skriva ett testamente. Testamentet ska undertecknas av dig och två vittnen, 10:1 Ärvdabalk (1958:637). Ett testamente behöver inte registreras hos en myndighet för att vara giltigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (434)
2022-01-18 Blir arv enskild egendom?
2022-01-12 Testamentera arvet som enskild egendom?
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?
2021-11-30 Ärver make enskild egendom?

Alla besvarade frågor (98494)