Ingår skadestånd vid behovsprövningen av försörjningsstöd?

Min son blev överkörd av tåget och jag kommer få ut skadestånd. Men enligt socialförvaltningen räknas skadestånd som inkomst. Hur har man rätt till skadeståndet utan att själv drabbas? Går själv på försörjningsstöd.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. socialtjänstlagen (SoL). Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning. Rätten till försörjningsstöd utgör ett yttersta skyddsnät, det vill säga först när en person inte klarar sin försörjning på annat legitimt sätt har den rätt till försörjningsstöd.

Socialtjänsten gör en individuell behovsprövning där de beaktar vilka tillgångar den enskilde själv har och vilka andra möjligheter den enskilde har att få sina behov tillgodosedda. Det innebär att när du har rätt till att få skadeståndet utbetalat till dig betraktas detta som en inkomst och en tillgång som du har. Ifall inkomsterna och dessa tillgångar är i tillräcklig omfattning för att klara din försörjning, kan du komma att drabbas gällande ditt försörjningsstöd. Några undantag för att skadeståndet inte ska beräknas med i Socialtjänstens behovsprövning föreligger inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria NajafiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000