Ingår politiska aktiviteter på allmän plats i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna?

FRÅGA
Hej!Jag undrar hur det ligger till med rättigheter för att bedriva politiska aktiviteter, tex slå upp ett litet tält och dela ut flyers och informera om politik på offentliga platser, eller att hänga upp banderoller på broar under kortare tidsperioder som ägs utav kommunen, ca 3 timmar inom Göteborgs stad. Ingår detta i våra grundlagsstiftade friheter och rättigheter?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa regler ur regeringsformen (RF) och ordningslagen (OL).

Inledning

Jag uppfattar det som att du undrar om politiska aktiviteter som att slå upp ett litet tält, hänga upp banderoller på broar, dela ut flygblad och informera om politik på offentliga platser ingår i våra grundlagsstiftade fri- och rättigheter. Det korta svaret på den frågan är: ja! Jag kommer i mitt svar att koncentrera mig på att beskriva demonstrationsfriheten och även beskriva demonstrationstillstånd.

Allmänt om demonstrationsfrihet

I Sverige har var och en rätt att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats (2 kap. 1 § 1 p. RF). För att en demonstration ska vara grundlagsskyddad ska tre krav uppfyllas:

1. Allmän plats – Demonstrationen ska hållas på allmän plats.
2. Åsiktsmanifestation – Demonstrationen ska innehålla en åsiktsmanifestation, vilket innebär att deltagarna ska uttrycka en form av åsikt. Detta kan ske genom exempelvis genom banderoller, ramsor, tal eller sång. SOU 1975:75 s 192, JO 1992/93 s. 63.
3. Viss organisering – Evenemanget ska vara organiserat i viss mån, men med tanke på att ensamdemonstrationer också omfattas av grundlagsskyddet så är kravet lågt ställt, SOU 1975:75 s 129.

Begränsningar av demonstrationsfriheten

Demonstrationsfriheten får lov att begränsas genom lag (2 kap. 20 § 1 p. RF). Begränsningarna får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen måste vara nödvändig i förhållande till ändamålet och inte vara så strikt att begränsningen hotar den fria åsiktsbildningen. Begränsningen får inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2 kap. 21 § RF). Demonstrationsfriheten får begränsas med hänsyn till ordning och säkerhet vid demonstrationen eller till trafiken. Demonstrationsfriheten får även begränsas för hänsyn till rikets säkerhet eller motverka farsot (2 kap. 24 § RF).

Den lag som främst reglerar begränsningar av demonstrationsfriheten är ordningslagen. Även den nya pandemilagen kan inskränka antalet deltagare på en demonstration.

Kan man behöva söka tillstånd för en demonstration i förhand?

Enligt ordningslagen definieras demonstrationer och opinionsyttringar som allmänna sammankomster (2 kap. 1 § 1 st. OL). Allmänna sammankomster får inte lov att anordnas på offentliga platser utan tillstånd (2 kap. 4 § OL). En ansökan om tillstånd ska göras till Polismyndigheten, den ska göras skriftligen och i god tid. Om det är möjligt ska ansökan ha kommit in senast en vecka före sammankomsten (2 kap. 6 § OL). Ansökan ska innehålla uppgifter om anordnaren, arten och tiden för sammankomsten samt den huvudsakliga utformningen. Anordnaren ska även uppge vilka åtgärder rörande ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta. (2 kap. 7 § OL).

Sammanfattning

Att slå upp ett litet tält, hänga upp banderoller på broar, dela ut flygblad och informera om politik på offentliga platser ingår i den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten. Demonstrationsfriheten kan dock inskränkas på grund av ordning och säkerhet samt trafikhänsyn. Det betyder att en banderoll som kan störa trafiken möjligtvis inte är tillåten. Enligt ordningslagen ska man söka tillstånd för en demonstration i förhand. Därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med polisen och söka tillstånd i förhand. Det kostar 320 kr i dagsläget och en sådan ansökan kan du göra här på polisens hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?