FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/06/2015

Ingår pensionfonder, skatteåterbäring och förskott på arv i bodelningen?

Räknar man in pensionsfonder i bodelning? Och förskott på arv som har används till att betala en skuld, räknas de in? Skatteåterbäringen som inte hade kommit in på kontot före begärt om skilsmässa, ska den delas ändå?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Pensionsfond

Oöverlåtbara eller personliga rättigheter ska inte ingå i bodelningen om detta strider mot vad som gäller för rättigheten (10 kap. 3 § äktenskapslagen). Varken tjänstepension eller allmän pension ska, som huvudregel, tas med i bodelningen eftersom de är oöverlåtbara. Rätten till tjänstepension kan dock tas med i bodelningen om rättighetshavaren kan förfoga över rättigheten (jfr NJA 1960 s. 411).

Privata pensionsförsäkringar ska däremot som utgångspunkt ingå i bodelningen, såvida det inte finns omständigheter som medför att det skulle vara oskäligt att de ingår (10 kap. 3 § äktenskapsbalken). Svaret på din fråga är alltså beroende av pensionsförsäkringens utformning.

Förskott på arv

Av 7 kap. 2 §äktenskapsbalken följer att ärvd egendom och gåvor undantas från bodelningen, dock endast under förutsättning att gåvogivaren/testatorn har uppställt som villkor att gåvan eller arvet ska utgöra enskild egendom. I annat fall ingår egendomen, eller det som trätt i egendomens ställe, i bodelningen. Svaret på din fråga beror alltså på om gåvan/arvet har lämnats med villkor om enskild egendom eller inte.

Skatteåterbäring

Enligt 9 kap. 2 § äktenskapsbalken ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta är den s.k. kritiska tidpunkten och den infaller den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Sådana tillgångar och skulder som uppkommer efter denna tidpunkt ska i princip lämnas utanför bodelningen. Den aktuella skatteåterbäringen ska således inte ingå i bodelningen.


Med vänliga hälsningar,


Viktor FribergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”