Ingår arv i bodelning vid skilsmässa?

2019-04-04 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Min bror gick bort tidigare och lämnade efter sig ett arv (som fortfarande ligger i dödsboet då vi inte gjort arvskifte på detta ännu). Då jag och min fru är påväg att skilja oss undrar jag om jag behöver räkna med detta arvet vid bodelning då dödsboet står som ägare på allt fortfarande.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken egendom som räknas in i bodelningen vid en äktenskapsskillnad bestäms utifrån egendomsförhållandena den dag då stämningsansökan om skilsmässa kom in till rätten, 9 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken. Eftersom att rätten till arv anses falla ut i och med dödsfallet blir denna tidpunkt, som brukar kallas för "den kritiska tidpunkten", även avgörande för om arvet ska tas med i bodelningen eller ej. Om dödsfallet skedde innan den kritiska tidpunkten ska arvet räknas som giftorättsgods och tas med i bodelningen. Om dödsfallet inträffat efter den kritiska tidpunkten ska arvet undantas.

I ditt fall tolkar jag det som att du och din fru inte lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad men att din bror redan är avliden. Trots att arvskifte inte har skett är du i och med dödsfallet berättigad till arv. Eftersom detta skett innan den kritiska tidpunkten så ska arvet ingå vid en eventuell bodelning.

Jag vill dock poängtera att det anförda enbart gäller om det inte finns förbehåll om att arvet från din bror ska tillfalla dig som enskild egendom, exempelvis om arvet givits med ett villkor i ett testamente. I sådant fall kommer arvet inte ingå som giftorättsgods och ska därför inte ingå i bodelningen. Du kan läsa mer om vad som utgör enskild egendom i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2152)
2019-04-22 Äktenskapsskillnad, bodelning, skälighet
2019-04-22 Påföljd för att undanhålla egendom vid bodelning
2019-04-21 Vi köpte huset gemensamt i syfte att bo tillsammans. Kan han kräva mig på dessa (kontantinsats och inköp av rust) pengar?
2019-04-21 Jag har ett gåvobrev i from av pengar. Pengarna är förbrukade och nu ska vi skiljas, har jag på något sätt rätt till pengarna?

Alla besvarade frågor (68062)