Ingår nyköpt tomt och hus i bodelning mellan sambor?

Hej

Vi är sambo

Sålde vår bostadsrätt för 2 milj den stod på henne. Vi köpte en tomt för 1.4 milj den står på honom. Vi köpte ett Älvsbyhus tillsammans. Hur ska vi göra för att allt detta blir vårt. Ska vi gifta oss? Vi har en don på 11år tillsammans. Annars så äger han tomt, hus....

Hälsningar

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Sambolagen återfinns här.

När ett samboförhållande upphör ska på begäran av en sambo fördelning av samboegendom ske genom bodelning (8 § sambolagen). I bodelning läggs den gemensamma samboegendomen ihop och fördelas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Samboegendom är sådan bostad och bohag som förvärvats för gemensamt användning. Enligt 5 § sambolagen avses med sambors gemensamma bostad, fast egendom som ni tillsammans eller någon av er äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Antagandet görs att Älvsbyhuset uppställts på den tomt ni köpt, och det nya hemmet upprättades alltså efter att ni sålde er bostadsrätt. Det är själva syftet med köpet som avgör om du har rätt till gemensam ägodel av tomten och huset trots att du inte står som registrerad ägare, läs i 5 § "... avsedd som sambornas gemensamma hem". Älvsbyhuset och tomten är samboegendom enligt sambolagen och blir således föremål för hälftendelning vid en framtida bodelning. Du behöver därför inte gifta dig med honom för att säkra din andel eftersom den redan är säkrad genom ert samboförhållande, oavsett om han står som ägare.

Vi på Lawline har ju som mål att göra juridiken smidigare och billigare för privatpersoner. Vi kan därför hjälpa er med att upprätta ett supersäkert och billigt samboavtal vilket kan lösa många frågor och problem i förväg, se här!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning