Ingår min frus enskilda egendom inskrivet i ett äktenskapsförord oss emellan också i arv till mitt särkullbarn i det fall jag går bort före min fru?

Hej!

Vi är ett gift par sedan 2008, och som har två gemensamma barn.

Jag har ett barn från ett tidigare äktenskap, men inte min fru.

Frågan är om egendom som är min frus enskilda egendom inskrivet i ett äktenskapsförord oss emellan också ingår i arv till mitt särkullbarn i det fall jag går bort före min fru?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som ingår i kvarlåtenskap. Nedan ska jag redogöra vad som gäller med hjälp av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vilken egendom eller förmögenhet som ingår i den avlidnes kvarlåtenskap bestäms efter att en bodelning har förrättats. Vid dödsfall anses ett äktenskap vara upplöst (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Som utgångspunkt ingår inte enskilda egendom i en bodelning. Det som ingår i bodelning är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB).

Efter bodelning har förrättats kommer vardera maken behålla sin hälft av giftorättsgodset samt eventuella enskilda egendomar. Vid dödsfall sker fördelningen mellan den efterlevande maken och dödsbo. Den avlidnes hälft av giftorättsgodset samt dennes enskild egendom tillfaller dödsboet och blir då dennes kvarlåtenskap som kan ärvas.

Ingår min frus enskilda egendom inskrivet i ett äktenskapsförord oss emellan också i arv till mitt särkullbarn i det fall jag går bort före min fru?

Svaret är alltså nej, din frus enskilda egendom ingår inte i arv till ditt särkullbarn. Det som ingår i arv till ditt särkullbarn är ditt giftorättsgods efter en bodelning samt din enskilda egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel MarionellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”