Ingår min bostadsrätt i min sambos dödsbo?

FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt. Min sambo och hans son bor med mig. Vi har inte skrivit samboavtal. Om min sambo dör så ska ju hans barn ha del i dödsboet. Innefattar det även min bostadsrätt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om samboskap återfinns i Sambolagen (SamboL), den hittar du här!

När en sambo avlider upphör samboförhållandet 2 § SamboL. Efter sambons dödsfall har endast den efterlevande sambon rätt att påkalla bodelning 18 § SamboL. Den avlidnes arvingar, t.ex. dennes barn, har inte denna rättighet. Den efterlevande sambon kan alltså välja att inte begära bodelning varvid någon delning av samboegendomen inte äger rum utan den efterlevande sambon behåller sitt och den avlidnes egendom ingår i dennes dödsbo. Vill den efterlevande sambon genomföra en bodelning ska samboegendom ingå 8 § SamboL. Samboegendom utgörs bl.a. av bostadsrätt som är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål 3 § SamboL & 5 § SamboL. För att den gemensamma bostaden ska vara samboegendom krävs att bostaden är förvärvad för gemensam användning. Vad en sambo förvärvat före samlevnaden kan normalt INTE anses ha förvärvats för gemensam användning. Dock kan förvärv som sker i nära anslutning till att samlevnad inleds anses ha genomförts i syfte att bostaden ska användas gemensamt. Har bostaden förvärvats efter samlevnadens inledande blir den normalt att betrakta som förvärvad för gemensam användning.

Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att det är du som ensam äger bostadsrätten. Med andra ord föreligger ingen samäganderätt till bostaden. Sambor ärver inte varandra förutsatt att inget inbördes testamente har upprättats. Väljer du som efterlevande sambo att inte genomföra en bodelning kommer du behålla det du ägde sedan tidigare men du får inte ta del av samboegendom som ägs av din avlidne sambo. Med andra ord behåller du din bostadsrätt och den ingår inte i din sambos kvarlåtenskap. Skulle du i stället välja att genomföra en bodelning, kanske för att din sambo har betydligt mer samboegendom än du, kommer bostadsrätten bara att ingå i bodelningen om den kan anses utgöra samboegendom enligt kriterierna ovan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2635)
2020-06-02 Utgör vinstpengar från tidigare lägenhet samboegendom?
2020-05-31 Bröstarvingars arvsrätt
2020-05-29 Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?
2020-05-28 Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?

Alla besvarade frågor (80679)