Ingår lösa trådbackar i en fast garderob vid ett fastighetsköp?

Hej Vi har sålt vårt hus och i ett rum finns ett 3m långt skjutdörrsparti. Innanför partiet står flertalet staplade trådbackar. De står löst på golvet. Ska dessa ingå i köpet? Garderoben är ju fast så den ingår klart, men trådbackarna är ju lösa, så får vi ta med dessa? I objektsbeskrivningen står garderoben beskriven men inget om innehållet. Mvh 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om trådbackarna som står lösa i en garderob ingår i fastighetsköpet eller om ni som säljare har rätt att ta med dessa från fastigheten. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i jordabalken (JB). 


För att ingå i köpet måste trådbackarna vara fast egendom
Först och främst kommer jag redogöra för vad som gäller enligt lagen. Vid ett fastighetsköp ingår fast egendom i köpet. Lös egendom ingår däremot som huvudregel inte. Säljaren har i så fall rätt att ta med sig egendomen från fastigheten. Om ni ska ha rätt att ta med er trådbackarna måste de alltså anses vara lös egendom.


Vad som ska anses som lös egendom finns inte definierat i lag, men det går att ur lagen läsa ut motsatsvis vad som är lös egendom. Allt som inte är fast egendom i lagens mening är nämligen lös egendom.


Fast egendom är jord, alltså själva marken (1 kap. 1 § JB). Därtill är fastighetstillbehör också fast egendom, såsom träd och hus (2 kap. 1 § JB). Slutligen är även byggnadstillbehör fast egendom. Exempel på byggnadstillbehör kan vara en spis eller ett element i ett hus (2 kap. 2 § JB)


Gemensamt för fastighetstillbehör och byggnadstillbehör är att det typiskt sett ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten eller byggnaden. Förenklat kan detta förklaras som att föremålet på något sätt ska sitta fast eller vara svårt att flytta på.


Trådbackarna borde inte vara fast egendom
Garderoben i ditt fall sitter som du säger fast och borde därmed räknas som ett byggnadstillbehör vilket ska ingå i köpet. Det finns nämligen ett fysiskt samband mellan garderoben och huset.


Trådbackarna står däremot lösa i garderoben enligt din beskrivning. De har därmed inget fysiskt samband med huset på samma sätt som garderoben har. Därav ska de inte anses som fast egendom, utan i stället lös egendom. Ni som säljare har därmed rätt att ta med er trådbackarna eftersom de enligt lagen inte ska anses ingå i köpet.


Genom avtal kan även lös egendom ingå vid fastighetsköp
Däremot kan man mellan säljare och köpare avtala om att även lös egendom ska ingå vid fastighetsköpet (jämför 4 kap. 1 § JB). Om ni och köparen kommit överens om att trådbackarna ska ingå i köpet ska de alltså göra det. Avtalet kan vara både muntligt och skriftligt. Min tolkning av det du skriver är att ni inte uttryckligen kommit överens med köparen om att trådbackarna ska ingå i köpet eftersom du inte skriver något om att ni upprättat något särskilt avtal.


Gällande vad som står i objektsbeskrivningen är min tolkning densamma. Baserat på de omständigheter jag vet om anser jag att det inte tydligt framgår i beskrivningen att även trådbackarna ska inkluderas i köpet. Där finns som du säger bara garderoben beskriven, inget om innehållet i den. Därmed borde trådbackarna inte anses ingå i köpet då ni inte avtalat om det. Således bör ni ha rätt att ta med er dem från fastigheten.


Sammanfattning
Sammanfattningsvis bör trådbackarna vara att anse som lös egendom och därmed inte automatiskt ingå i fastighetsköpet. Min tolkning är också att ni inte avtalat särskilt med köparen om att trådbackarna ska ingå i köpet, varför ni borde ha rätt att ta dem med er från fastigheten.


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”