FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/11/2020

Ingår lån och presenter i bodelningen?

Ingår billån och privatlån i bodelning? Bilen har bara en ägare. Samt, hur gör man med bröllopspresent när det kommer till bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad ingår i en bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas mellan dem i en bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods. Egendom kan antingen utgöra giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods definieras motsatsvis vilket innebär att allt som inte utgör enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan göras till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord mellan makarna (9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 7 kap. 1-2 § ÄktB).

Ingår lån i bodelningen?

Innan man kan genomföra bodelningen krävs att man beräknar makarnas andelar i boet. Vardera makes giftorättsgods radas då upp på makarnas respektive sida beroende av vem som äger egendomen. När det är klargjort hur mycket giftorättsgods makarna har görs avdrag för skulder. Det innebär att en make ska kunna få täckning för sina skulder ur giftorättsgodset (11 kap. 1-2 § ÄktB).

När man gjort avdrag för skulderna läggs allt giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Skulderna kommer alltså att påverka makarnas andelsberäkning innan bodelningen och därmed påverka hur mycket giftorättsgods vardera make går in med i bodelningen. Själva skulderna ingår dock inte i bodelningen, utan den maken som har skulderna är den som svarar för dem. Man delar inte på skulderna vid bodelningen, men man får behålla giftorättsgods motsvarande skuldernas värde så att man har täckning för dem vilket påverkar vilket värde respektive make för med sig in i bodelningen.

Ingår bröllopspresent i bodelningen?

Som utgångspunkt ska allt makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Varje make har dock rätt att i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål för personligt bruk som då inte behöver ingå i bodelningen. Det finns även en rätt att undanta personliga presenter från bodelningen i skälig omfattning (10 kap. 2 § ÄktB).

Har en bröllopspresent givits till den ena maken från den andra maken torde maken som fått presenten kunna undanta den från bodelningen under förutsättning att det är skäligt. Om det handlar om en bröllopspresent som givits till båda makarna från någon utomstående kan värdet av den istället delas lika mellan makarna och tas med i bodelningen.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Lawlines duktiga jurister här.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000