Ingår kylskåp och frys i sambobodelning?

Jag och min sambo ska separera efter 10 år. Vi har bott i min villa under tiden. Hur är det med kyl och frys som köptes in gemensamt? Ska det delas upp? Ska jag betala honom för att få behålla det i huset? Hur är det med snickerier som gjorts på huset? Jag har betalat allt material men han har utfört jobbet.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om gemensamt införskaffat kylskåp och frys ingår i bodelningen, samt om din sambo har rätt till ersättning för utförd renovering på din villa.

Bestämmelser om bodelning mellan sambor hittar du i sambolagen (SamboL).

Enligt sambolagen ska en bodelning upprättas i samband med separationen och samboegendomen ska delas lika mellan parterna (8 § SamboL). Som samboegendom räknas bostad och bohag som parterna förvärvat för gemensamt bruk (3 § SamboL).

Räknas kylskåp och frys som samboegendom?

En villa definieras som fast egendom (2 kap. 1 § jordabalken). Kylskåp och frys kan rent juridiskt räknas både som samboegendom (bohag) och som fastighetstillbehör (2 kap. 2 § jordabalken). Kraven för att kylskåpet och frysen ska anses vara fastighetstillbehör är att det måste införskaffats för stadigvarande bruk och därför tillhöra villan som "fast inredning". Eftersom du själv äger villan skulle kylskåpet och frysen kunna anses ingå i villans värde och inte anses utgöra samboegendom. Men med tanke på att ni bott tillsammans i 10 år i din villa och införskaffat kylskåpet och frysen för ert gemensamma hem, skulle jag säga att det räknas som samboegendom och därför ska ingå i bodelningen (6 § SamboL).

Ersättning för utfört arbete på huset?

När det gäller din tidigare sambos arbete och underhåll på villan, finns det inget i sambolagen som tyder på att du skulle kunna bli skyldig honom ersättning för det utförda arbetet. I ett tidigare mål (NJA 2003 s 650) likställdes utlägg för en renovering med en gåva till husägaren. Vilket stödjer din situation ytterligare eftersom du själv betalat för allt material och din tidigare sambo endast utfört arbetet.

Sammanfattningsvis, är du inte skyldig att ersätta din tidigare sambo för det utförda arbetet på villan. Gällande kylskåpet och frysen beror det på om ni upprättat ett samboavtal (9 § SamboL) för vad som ska ingå i er bodelning eller inte, vilket inte framkommer i din fråga. Det kan juridisk sett både anses som samboegendom (bohag) och fastighetstillbehör. Men enligt min bedömning anses kylskåpet och frysen vara samboegendom och ska delas lika mellan er två eftersom ni införskaffat det gemensamt till ert hem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sophie CronenbergerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”