Ingår kapitalförsäkringar vid bodelning på grund avslutat samboförhållande?

FRÅGA
Hej på er,Min sambo och jag håller tyvärr och separerar och min fråga är vad som gäller med mina kapitalförsäkringar som jag har på Nordea? Det är jag som har lagt in /lägger in pengar från mina egna på dessa konto.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som gäller er emellan är sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska samboegendomen fördelas samborna emellan genom en bodelning, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma egendom avses normalt sett möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § SamboL).

Kapitalförsäkringar räknas inte som samboegendom, likväl som att t.ex. pengar på konto inte räknas till samboegendom. Dina kapitalförsäkringar ska därför inte ingå i eventuell bodelning och ska inte delas er emellan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2484)
2019-12-08 Hur fungerar en bodelning för sambors?
2019-12-08 Sambors rätt till bostad och egendom
2019-12-08 Vad kan man göra för att sambon ska få bo kvar i gemensamma huset?
2019-12-08 Avtal mellan sambor om bolån

Alla besvarade frågor (75470)