Ingår inventarier vid försäljning som andrahandshyresgäst tillfört bostadsrätten

Hej Lawline,

Vi köpte precis en lägenhet i Solna, jättekul. Mindre kul är att en tvättmaskin som funnits under visning samt i objekt-beskrivning nu efter tillträde lyser med sin frånvar. Vi har gjort en formell reklamation till säljaren och undersöker huruvida tvättmaskinen ingick från alla första början huset är från ca 2014-2015. De hävdar att maskinen tagits med av en andrahandgäst som köpt denna under tiden denna bott i lägenheten. Vi anser att enligt ovan orsaker plus fast egendom att det är solklart till vår favör, men vi har ingen erfarenhet av något sånt här. Vi är första gången köpare också, skulle vara tacksam för all möjlig fomgervisningar eller råd att ta detta vidare. Samt prisföalag om detta ens är värt utifrån en ekonomisk ståndpunkt, moraliskt anser jag ja.

Många tack

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med utgår jag från att det är en bostadsrätt ni har köpt och inte en ägarlägenhet. En bostadsrätt är inte fast egendom utan lös egendom. Jordabalken (JB) blir därför inte tillämplig enligt 1 kap. 1§ JB och därför gäller inte de vanliga reglerna om bl.a. fastighetstillbehör. Vid köp av bostadsrätt gäller istället köplagen (KöpL). Köplagen innehåller dock inga bestämmelser om vad som ska ingå vid ett köp av bostadsrätt.

Generellt ska inte vad andrahandshyresgäster tillfört bostadsrätten inte ingå vid en försäljning av denna. Men det viktigaste vid köp av bostadsrätt är vad avtalet säger. Om det står att tvättmaskinen ska ingå så ska den naturligtvis det. Men jag utgår från att det inte har reglerats i avtalet. Det som talar för er är objektsbeskrivningen som beskriver att en tvättmaskin finns med vilket bör anses utgöra en del av avtalet. Enligt 17 § KöpL så ska varan i fråga om bl.a. mängd, kvalitet o.s.v. stämma överens med vad som följer av avtalet. I detta fall kan man då anse att er bostadsrätt inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Om ni kände till att tvättmaskinen inte var säljarens har ni dock ingen möjlighet att åberopa felet enligt 20 § KöpL. Undersökningsplikten är dock inte lika långtgående vid köp av bostadsrätter som den är vid fastigheter. Jag anser därför att ni inte borde vetat att tvättmaskinen inte tillhörde bostadsrättsföreningen och därför kan du alltså åberopa detta som ett fel om du nu inte fått uppgifter som visar annat.

Jag anser därför att tvättmaskinen borde ingått vid försäljningen och du har då rätt att kräva t.ex. avhjälpande (att en tvättmaskin sätts in) eller prisavdrag enligt 30 § KöpL. Rent lagligt anser jag därför att du har rätt till ersättning.

Råd
Mitt råd till er är att först och främst vända er till säljaren och kräva ersättning eftersom det framgick av avtalet att tvättmaskinen skulle ingå. Väljer den att inte betala kan ni vända er till kronofogden för ett betalningsföreläggande. Mer om detta kan du läsa här. Du kan också vända dig till en jurist eller en domstol men detta är med största sannolikhet inte värt ur en ekonomisk synpunkt. Området är inte heller helt klart och ad som ska ingå vid köp av bostadsrätt är osäkert då olika jurister är av olika uppfattningar. Att gå till domstol kan då vara extremt kostsamt om ni inte vinner målet. Vill du ha ytterligare hjälp/vägledning kan du kontakta vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04 mellan 10-16 på vardagar.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”