Ingår huset i bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Hej jag har en dotter som varit sambo med en kille som köpte ett hus och hon flyttade in ca 1 månad efter honom, dom har också 2 barn tillsammans. Hur gäller sambolagen vid en separation angående huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det. I bodelningen ska sambornas samboegendom ingå (8 § sambolagen). Sambolagens regler kan åsidosättas om samborna har upprättat ett giltigt samboavtal dem emellan (9 § sambolagen).

Vad är samboegendom?

Sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Det innebär att huset som din dotter och hennes sambo bor i bara ingår i bodelningen om det har förvärvats för gemensamt bruk. Huset kan ha införskaffats innan de blev sambor men ändå ingå i bodelningen förutsatt att det köptes med förväntningen och tanken att det senare skulle vara sambornas gemensamma bostad.

Om huset införskaffats innan förhållandet påbörjades är det svårt för att argumentera för att huset skulle utgöra samboegendom, dvs om det köpts utan förväntning att det skulle utgöra sambornas gemensamma bostad. Det är insikten vid anförskaffningen som avgör om bostaden är att se som samboegendom eller ej.

Vad gäller i vårt fall?

Det är svårt att svara på hur det skulle vara i just ert fall då huruvida bostaden är att betrakta som samboegendom eller ej beror på om bostaden förvärvats för gemensamt bruk eller ej. Har bostaden förvärvats för gemensamt bruk ska den ingå i bodelningen, men om den inte förvärvats för gemensamt bruk ska den inte ingå i bodelningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer är du välkommen att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?