Ingår hus i bodelning för sambos?

Hej! År 2010 skulle jag och min sambo köpa ett hus men eftersom han hade skulder så fick jag stå som ensam ägare på huset när vi köpte det. För några månader sedan gjorde han slut och flyttade till lägenhet. Nu håller jag på att sälja huset. Då helt plötsligt säger han att han har rätt till halva vinsten enligt sambolagen. Har han Det? Jag har ju stått som ensam ägare på huset sedan vi köpte det. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

Sambors förhållanden styrs av sambolagen. För att kvalificeras som sambos behöver man uppfylla kriterierna i 1 §. Dvs. vara två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ingen av personerna får vara gift. I ett parförhållande menas ett förhållande där sexuellt umgänge normalt förekommer. Med gemensamt hushåll menas att man i princip har delad ekonomi, dvs. köper in saker åt varandra osv.

När din sambo flyttade ut upplöstes ert samboskap (2 § sambolagen). Då ska en bodelning göras vilket innebär att all samboegendom ska fördelas lika mellan dem (8 § sambolagen). För att det ska ske måste någon av samborna begära det senast ett år efter att samboskapet upplöstes (8 § 2 st. sambolagen). Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om den införskaffades för deras gemensamma användning (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad menas bland annat fast egendom som någon av dem äger (5 § sambolagen).

Sambor kan välja att ingå ett samboavtal vilket får som konsekvens att ovan inte gäller. Då gäller istället vad som är avtalat (9 § sambolagen).

Om din sambo inom ett år begär det ska huset alltså fördelas lika mellan er. Vill du inte att det sker har du tyvärr få möjligheter förutsatt att hans begäran sker i rätt tid. Du skulle kunna försöka med att ni inte var sambos enligt kriterierna i 1 § eller att huset inte köptes in för gemensam användning. Det kan dock bli svårt i och med att du själv uppger i frågan att ni är sambos och att ni tillsammans köpte huset.

Det finns en möjlighet att begära att fördelningen inte görs lika, dvs. att du får behålla mer av vinsten. Det gäller i den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att det fördelas lika (15 § sambolagen). Den viktigaste omständigheten man bedömer vid om det är oskäligt är samboskapets längd. Det verkar dock som om ni varit sambos under lång tid (åtminstone från 2010). Det betyder att någon annan fördelning inte är motiverad. Emellertid kan även ekonomiska förhållanden och andra påverka men de behöver vara starka. Har båda ni finansierat köpet blir det svårt att motivera annan fördelning. Men har du ensamt betalat och han varit skuldtyngd finns det grund att argumentera med.

Jag råder dig att därför att om din före detta sambo står på sig och vill ha halva vinsten förklara att 15 § i sambolagen ger möjlighet att omfördela hur bodelningen ska gå till. Dessutom innebär en begärd bodelning från hans sida att även annan egendom ska delas lika. Det gäller bohag som hafts i den gemensamma bostaden. Kanske har han någonting som han inte vill dela på. Skulle han inte ge vika kan du behöva hjälp av jurist för att avgöra hur goda chanserna är att tillämpa 15 § om annan fördelning än lika. Det kan nämligen bli en krånglig bedömning. Du kan boka tid med jurist här: https://www.lawline.se/boka

Sammanfattningsvis så fördelas sambors gemensamma bostad lika mellan dem om en av dem begär det när samboskapet upplöses. Det gäller oavsett vem som står som ägare eller vem som köpt huset. Det gäller dock inte om samboavtal har ingåtts. I vissa fall kan lagen tycka att det är oskäligt att dela lika. Det är främst aktuellt vid korta samboskap men kan också bli aktuellt till följd av ekonomiska omständigheter. Glöm dock inte att även bohag i den gemensamma bostaden ska delas lika om det förvärvats för delad användning.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning