Ingår gräsklippare, grill och snöslunga i samboegendom och ska bodelas?

FRÅGA
ang sambo delning.Vid delning av gemensamma bohag. Det står i §6 att vi ska dela möbler hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Innebär det att vi delar bara på det som finns inne i bostaden och ej sådant som står i garaget så som gräsklippare, grill och snöslunga?Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du väljer att ställa din fråga till oss på Lawline.

Först kommer en kort sammanfattning med svar på dina frågor och sen kommer en utförligare förklaring under rubriken "Utredning" som förklarar varför mitt svar blir så.

Sammanfattande svar på dina frågor
Egendom som står i garaget anses per definition inte som inre bohag och ingår därför inte i samboegendom enligt 6 § sambolagen. Om de är inköpta innan samboförhållandet eller för enbart den ene sambons bruk så undantas de dock redan med stöd av 3 § sambolagen.
Eventuellt kan tillgång även vara enskild enligt 4 § sambolagen, men något sådant verkar inte aktuellt här eftersom du inte nämner det.

Det finns väl viss möjlighet att argumentera för att en grill är en hushållsmaskin, jag skulle dock påstå att argumentationsmöjligheten är minimal och därför bör inte ens den omfattas av begreppet samboegendom. Framför allt inte om det är så att det enbart är den ena sambon som köpt den.
När det gäller snöslunga eller gräsklippare så finns det här inte ens argumentationsmöjlighet anser jag, dessa är inte inre bohag och inte heller hushållsmaskiner, de kan alltså inte anses utgöra samboegendom.

Om man köpt egendom tillsammans kan det i praktiken finnas en samäganderätt genom annan lagstiftning. Det är ju dock bara aktuellt om man faktiskt betalat gemensamt för egendomen.

Utredning:
Som du redan verkar känna till eftersom du hänvisar till paragraf så ska det ske en slags bodelning när ett samboförhållande upplöses. Denna bodelning är en variant som är mindre omfattande än den som sker inom ett äktenskap där i stort sett all egendom räknas in i ”giftorättsgodset”. Uttrycket ”samboegendom” är alltså ett klart mindre begrepp.
Det framgår inte uttryckligen vad som ingår i begreppet samboegendom utan istället räknas vissa exempel upp, i 6 § sambolagen nämns mycket riktigt möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Frågan är alltså om sakerna du räknar upp kan ingå i denna lista.

Samboegendom:
Samboegendom är i första hand egendom man köper in under ett förhållande. Saker som köps in innan ett förhållande kan inte vara samboegendom om det inte är inköpt i väldigt snar anknytning till förhållandet. Exempelvis en bostad köps ju in innan man faktiskt bor tillsammans i den, men den blir alltså ändå samboegendom.
Inte heller egendom som under samboförhållandet köps in för enbart en person blir samboegendom. Detta framgår inte av 6 § sambolagen utan istället av 3 § Sambolagen.

Resultatet är alltså att exempelvis en dator, som kanske kan anses vara ”inre bohag” enligt 6 §, ändå inte ens utgör samboegendom om den är införskaffad av den ena sambon för att den personen älskar datorspel samtidigt som den andre aldrig använder datorn.
Datorn som är införskaffad för exempelvis datorspelande skulle på det sättet alltså inte ingå i samboegendom som skall delas.

Samboegendom som egentligen träffas av bestämmelserna i 6 § kan ändå vara enskild egendom enligt 4 § precis som i äktenskap där man kan skriva ett äktenskapsförord så kan man i samboäktenskap skriva ett samboavtal och där i bestämma att viss egendom, exempelvis bostaden eller andra dyra tillgångar, ska tillhöra den person som köpt dem.
Sambolagen är på detta sätt helt dispositiv som det heter på juridiskt talspråk och man kan avtala bort nästan allting om man känner för det.

”Inre” bohag:
Det finns ett uttryckligt krav på att det ska vara just ”inre” bohag. Detta är en stark indikator på att exempelvis tillhörigheter som i normalfallet finns utanför bostaden inte utgör bohag. Så har också i många fall angetts och är ett av skälen till att exempelvis bilar, husvagnar, fiskeutrustning och liknande inte omfattas av samboegendom.

En fundering här skulle alltså kunna vara att bilar faller redan på begreppet ”bohag” eftersom en bil aldrig är i närheten av att likna en möbel eller liknande. Samtidigt kan en grill som används för matlagning kanske faktiskt anses vara ”bohag”, för grillens del faller det dock på att den helt enkelt inte är inre bohag.
Grillen ska således anses tillhöra den person som faktiskt betalat för grillen.

Inre bohag syftar på möbler och liknande saker som finns i ett hem. De sakerna du räknar upp är inte sådana saker som finns i ett hem och därför bör varken gräsklippare eller snöslunga räknas som inre bohag, de har helt enkelt inte med det inre hemmet att göra.

Exempelvis hushållsmaskiner räknas ju upp, så en espressomaskin anses vara inre bohag även om det då inte skulle klassas som ”möbel”. Men en espressomaskin är också något som man har inom hemmets väggar, maskinerna du räknar upp har inte den karaktären och har inte heller karaktären av ”hushållsmaskin” eftersom de helt enkelt används utanför hushållet.

Förslag om att utvidga samboegendom har aldrig genomförts:
Det har funnits lagförslag om att inkludera motordrivna fortskaffningsmedel i samboegendoms-begreppet. I stort sett såg lagförslaget ut som 6 § i nuläget men med ändring till ”möbler, hushållsmaskiner, motordrivna fordon och annat inre lösöre”.

Man valde att inte införa detta av flera skäl, ett är bland annat att samboförhållanden är kluriga rent juridiskt. Äktenskap är klart enklare, de har ett tydligt start- och slutdatum. Det är inte lika tydligt när man startar eller avslutar ett samboförhållande…
Därför finns det alltså ett intresse av att inte utvidga samboegendoms-begreppet för stort eftersom det då medför omfattande oklarheter för inblandade personer ju mer egendom som ska hänföras till den otydligt definierade sambotiden.
Detta är en av de huvudsakliga anledningarna till att just ”inre lösöre” och inte ”gemensamt lösöre” används.

Om du behöver vidare hjälp:
Om du behöver hjälp vid tvist eller med att skriva ett samboavtal för att undvika en senare tvist så kan du ta hjälp av Lawlines Juristbyrå för professionell rådgivning. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och skulle dyka upp andra frågor gällande mitt svar här, om det är något som är otydligt eller behöver förklaras ytterligare så kan du även då kontakta mig på mailen ovan.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?