Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Jag har köpt en lägenhet och ägaren vill ta ner gardinskenorna som sitter i taket, men är inte de sk fast inventarier? Jag behöver en lagtext att visa

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida gardinskenorna i taket ingår eller inte vid köp av bostadsrätt. Jag ska utreda detta nedan.

Avtalet går först

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagen men i köplagen finns inga särskilda bestämmelser kring vad som ska eller inte ska ingå i lägenheter. Det som istället blir avgörande är i första hand avtalet mellan dig och säljaren. Framgår det exempelvis av överlåtelseavtalet eller objektbeskrivningen att lägenheten har en tvättmaskin så ska denna som huvudregel ingå i köpet, så vida ni inte avtalat om att den inte ska ingå.

Vad händer om ni inte har avtalat något om gardinskenorna?

Jag utgår däremot från att det inte står något i ert avtal om huruvida gardinskenorna ingår i köpet av bostadsrätten. Utgångspunkten i sådana situationer är precis som du skriver att fasta installationer ska ingå, frågan är då om gardinskenorna räknas som just en fast installation. Det är lite av en tolkningsfråga och är därför svårt att ge ett konkret svar på. Viss vägledning hämtas från jordabalken som förvisso avser fast egendom (dvs främst hus) som säger att till en byggnad hör fast inredning som byggnaden blivit försedd med för stadigvarande bruk, 2 kap 2§ JB. Eftersom gardinskenan sitter fast i taket är det en fast inredning som lägenheten har blivit försedd med och av allt att döma är den också uppsatt för ett stadigvarande bruk. Detta talar för att gardinskenan ingår i lägenheten. Det bör dock poängteras att denna lag gäller för fast egendom som sagt vilket bostadsrätter inte är då det är lös egendom. Mäklarsamfundet har i sitt faktablad tolkat 2 kap 2§ JB och konstaterat att exempelvis fästen till gardinstång bör ingå vid köp av bostadsrätt men inte själva gardinstången. Detta hade kunnat tala för att gardinskenan kanske ändå inte ingår eller åtminstone att fästena till skenan inte ingår om de består av två separata delar.

Min bedömning

Som du hör är det svårt att ge dig ett konkret svar eftersom läget är lite oklart och det finns ingen lag som tydligt anger vad som ingår och inte ingår. Skulle jag ändå ge mig på en bedömning så anser jag att mer saker talar för att gardinskenorna borde ingå i bostadsrätten eftersom de som sagt är fastskruvade för stadigvarande bruk.

Mitt råd till dig

Jag rekommenderar att du talar med mäklaren om ni har en sådan eller försöker komma överens med säljaren direkt för att hitta en lösning. Du skriver att du behöver en lag som bekräftar att gardinskenorna ska ingå men någon sådan lag finns dessvärre inte. Däremot kan du med fördel argumentera utifrån 2 kap 2§ JB enligt mitt resonemang ovan för att styrka att skenorna bör ingå, även om den lagen som sagt inte är direkt tillämplig på din situation.

Jag hoppas mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Frida KällhageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”