Ingår garderober i lägenhetsköp?

hej!

jag sålde min lägenhet nyligen men den som köpte den hävdar att mina garderob i sovrummet ska ingå i köpet fast jag har aldrig sa det.

den garderob är en ikea pax som går att av monteras och flyttas utan att skada lägenhet eller något väg. det är inte fast i vägen.

kan ni hjälpa tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till vad som ingår i ett husköp utgör Jordabalken (JB) tillämplig lagstiftning. För att ett föremål ska ingå i ett fastighetsförvärv krävs att det utgör endera ett fastighets- eller byggnadstillbehör, 2 kap. 1-2§§ JB.

Byggnadstillbehör

Frågan är huruvida garderober utgör byggnadstillbehör eller inte. För att en inredningsdetalj ska anses som fast, och därmed ett byggnadstillbehör, kräver lagen att "det är ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden". Vad som sedan anses vara för stadigvarande bruk är inte vidare definierat i lagrummet annat än genom en uppräkningskatalog som inte ger allt för mycket vägledning.

Svaret på frågan vad som således utgör "stadigvarande bruk" får sökas något djupare i rättskällorna. Att ett föremål tillförts en fastighet för stadigvarande bruk ska först ske genom en objektiv bedömning. Det är således inte uppfattningen hos den som försett byggnaden med föremålet som först och främst ska råda.

Löst eller fast inmonterade

En första gränsdragning som bör göras är om garderoberna varit löst stående eller fast inmonterade. I juridisk doktrin diskuteras att det inte får avse ett genomgripande ombyggnadsarbete att avskilja ett tillbehör för att det ska utgöra lös egendom och således inte byggnadstillbehör. En annan gränsdragning är att föremålet ska kunna anses ha en generell nytta, alla som brukar fastigheten ska kunna tänkas ha nytta utav föremålet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de eventuella garderober som är fast inmonterade bör utgöra byggnadstillbehör. Åtminstone om inget annat påtalats senast vid visningen och att de inte kunnat avskiljas utan genomgripande ombyggnadsarbete. Garderober som inte är fast inmonterade bör härvid utgöra dubbletter och således utgöra lös egendom istället, dvs. inte byggnadstillbehör. "Lösa" garderober ska alltså inte ingå i ett husköp.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”