Ingår försäkringsersättning i bodelning mellan makar/sambos?

2017-10-20 i Bodelning
FRÅGA
Jag undrar om min försäkrings pengar efter en misslyckad operation skall med vid en bodelning eller är det min enskilda egendom
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning mellan makar

Som huvudregel ska all egendom som en make äger och som inte gjorts till makens enskilda ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det finns emellertid vissa undantag. Trots att egendom är giftorättsgods (egendom som make äger som inte är enskild egendom) får den tas undan, om den är av sådant personligt slag att den inte rimligen skulle kunna ingå i en bodelning.) Ersättning för personskada är sådan egendom som får undantas (10 kap. 2a § äktenskapsbalken). Av förarbetena (arbeten som ligger till grund för lag) framgår att även ersättning som betalats ut av ett försäkringsbolag innefattas. Ersättningen du har fått får alltså undantas.

Bodelning mellan sambor

Vid bodelning mellan sambor omfattas enbart bostad och bohag, som köpts för gemensam användning (3 § sambolagen). I det fall samboförhållandet upphör är det endast sådan egendom som ska delas mellan samborna (8 § sambolagen) Det innebär att en sambo inte kan hävda någon rätt till de pengar som betalats ut i form av ersättning från sjukförsäkring.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2870)
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?

Alla besvarade frågor (95697)