Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall

FRÅGA
vid bodelning vid arv. om jag dör. räknas min privatpension (ej skattade pengar, kan inte tas ut innan pension) med min fru som förmånstagare med vid bodelning? räknas min kapitalförsäkring med min fru som förmånstagare med vid bodelning? min fru har också en kapitalförsäkring räknas den med vid bodelningen vid min död?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid dödsfall gäller generellt att det som förordnats till förmånstagare inte ingår i bodelning och kvarlåtenskap.

Detta regleras i olika lagar beroende på vad för typ av försäkring/pension det är fråga om. För t. ex. kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring hittar vi regeln i 14 kap. 7 § Försäkringsavtalslagen (FAL). För t. ex. individuellt pensionssparande hittar vi regeln i 6 § Lag om individuellt pensionssparande.

Det kan dock begäras jämkning av arvingar till den döde om de anser att förmånstagarförordnandet skulle leda till ett resultat som är oskäligt (se t. ex. 14 kap. 7 § 2 st. FAL).

Svaret är alltså att det beror på vad för typ av försäkring/pension det gäller, men att grundregeln är att förordnandet vid dödsfall inte ska ingå i bodelning/kvarlåtenskap utan gå direkt till förmånstagaren.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-04-30 Behöver hjälp med arvsfrågor
2021-04-30 Inte överens om hus i ett dödsbo
2021-04-30 Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall
2021-04-28 Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

Alla besvarade frågor (92192)