FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/01/2021

Ingår ersättning för arbetsskada i en bodelning?

2013 fick jag högspänningsström genom kroppen. klassad som arbetsskada.20125 träffade jag en kvinna som jag gifte mig med. Vi har 3 barn. vad säger lagen om bodelning i detta fall. Den ersättning jag fått och ev. kommer att få i framtiden anser jag skall tillkomma mig oavkortat. De avser ersättning för sveda, värk och arbetsoförmåga och har inget med gemensamma intäkter att göra. Vi har en separerad ekonomi, med egna konton. Jag har helt nyligen ansökt om skilsmässa.

mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som ingår i en bodelning regleras i 10 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB).

Egendom som ingår i en bodelning

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild anses i regel utgöra giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Som enskild egendom räknas (7 kap. 2 § ÄktB):

- egendom som är enskild på grund av ett äktenskapsförord
- egendom som en make har fått i gåva med villkor om att egendomen ska vara enskild
- arv med villkor om att egendomen ska vara enskild samt
- egendom som erhålls genom förmånstagarförordnande vid exempelvis livförsäkring, olycksfallsförsäkring m.m.


Egendom som undantas från bodelning

En make får undanta egendom som maken har fått i ersättning för personskada och kränkning samt dess avkastning (10 kap. 2 a § ÄktB). Med ersättning avses bland annat ersättning för sjukvårdskostnader, sveda och värk och lyte eller annat stadigvarande men.

Ersättning för inkomstförlust undantas endast i den mån ersättningen avser tiden efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes, det vill säga efter ansökan om skilsmässa (10 kap. 2 a § ÄktB).

Detta gäller i ditt fall

I den delen ersättningen utgår för en personskada som sveda och värk kan denna undantas från bodelningen. Ersättningen för inkomstförlust ingår i bodelningen fram tills dess att ansökan om skilsmässan lämnas in, det som kommer betalas ut i framtiden kommer därför tillfalla dig själv.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”