Ingår enskild egendom i bodelning mellan sambos?

FRÅGA
Pappan har skrivit att sambon ska ha hela fastgheten.Enskild egendom. Kan sonen överklaga? Har inte han rätt till 50 %av huset?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att din son och hans sambo ska separera, och att sambons pappa skrivit att fastigheten är sambons enskilda egendom. Din fråga huruvida din son har rätt till halva fastigheten regleras i sambolagen.

Vad ingår i en bodelning för sambos?

När ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att man ingår äktenskap med varandra så ska man på begäran av någon av samborna fördela samboegendomen genom bodelning (8 § sambolagen). Det är alltså samboegendom som ingår i bodelningen. Med detta menas den gemensamma bostad och det bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I samboegendom ingår inte egendom som en sambo fått genom gåva, arv eller testamente om det varit villkorat att egendomen ska vara sambons enskilda egendom (4 § sambolagen). Om din sons sambo förvärvat egendomen under villkor att det ska vara hens enskilda egendom så ingår det alltså inte i en bodelning, och din son har inte rätt till halva huset. Det är inte möjligt att överklaga sambons pappas beslut att ge/testamentera bort huset som enskild egendom till sitt barn.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2724)
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?
2020-09-18 Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?
2020-09-16 Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?
2020-09-15 Sambolagen

Alla besvarade frågor (84137)