Ingår ena sambons bostadsrätt i gemensamma samboegendomen?

FRÅGA
Hej! Jag har köpt lägenhet själv och ska flytta in där med min sambo. Det är alltså jag som är ensam ägare. Vad gäller om vi skulle gå isär? Kan det va bra att skriva avtal/kontrakt? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållanden finns i sambolagen (SamboL).

Vad ingår i sambos gemensamma egendom?
Det som ingår i den s.k. samboegendomen är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det framgår särskilt av lagtexten att en bostadsrätt som innehas av någon av samborna omfattas av begreppet "bostad" under förutsättning att bostadsrätten avser att vara sambornas gemensamma hem (5 § tredje punkten SamboL).

Vad händer med egendomen om samboförhållandet upphör?
Om samboförhållandet skulle upphöra kan någon av samborna begära att samboegendomen ska fördelas mellan dem genom en bodelning, att bodela innebär att man delar upp egendomen mellan sig (8 § SamboL). Bodelning efter ett samboförhållandes upphörande är inte obligatoriskt utan kan påkallas av någon av samborna, tidsfristen är ett år från och med att förhållandet upphör.

Om att skriva samboavtal
Samborna kan upprätta en s.k. samboavtal där man kan komma överens om att viss egendom ska vara enskild egendom, dvs. inte ingå i samboegendomen (9 § SamboL). På så sätt skyddas egendomen från att bli en del av en eventuell framtida bodelning. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna.

Sammanfattning
Bostadsrätten blir en del av samboegendomen om du har förvärvat den med avsikten att du och din sambo ska bo där gemensamt. Det innebär att den kan bli föremål för bodelning i framtiden om samboförhållandet skulle upphöra. Om du vill undanta bostadsrätten från att vara en del av samboegendomen kan du och din sambo upprätta ett samboavtal om att egendomen ska vara din enskilda egendom.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96482)