Ingår en sommarstuga i en eventuell bodelning vid ett samboförhållandes upphörande?

2015-12-30 i Bodelning
FRÅGA
Jag har ärvt 400.000. Jag har två barn och jag är sambo med en man som inte är deras pappa. Kan jag köpa en sommarstuga till mina barn och betala insatsen med arvet utan att sambon få rätt till den? Hälsningar AK
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas dem emellan genom en bodelning, enligt 8 § Sambolagen. Detta innebär enligt 13-14 §§ att samboegendomen, efter skuldtäckning, läggs samman och delas lika mellan samborna. Det är alltså endast s.k. samboegendom som ingår i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § Sambolagen. Där anges att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att de förvärvats för gemensam användning. Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, enligt 7 § Sambolagen. Härunder faller sommarstugor. Om du köper sommarstugan till dina barn, så har den dessutom inte ”förvärvats för gemensam användning”.

Om du köper en sommarstuga till dina barn med summan du erhållit i arv, kommer denna således inte att utgöra samboegendom och kommer därmed inte heller att ingå i en eventuell bodelning. Din sambo kan därmed inte vid ett upphörande av ert samboförhållande få rätt till sommarstugan.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2627)
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?
2020-09-15 Ska egendom utomlands ingå i bodelning?
2020-09-13 Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

Alla besvarade frågor (84164)