Ingår en privatpensionsförsäkring samt en livförsäkring i dödsbo när det finns förmånstagare?

FRÅGA
Om det vid dödsfall enbart finns skulder i form av lån utan säkerhet och inga likvida medel. Men däremot en privat pensionsförsäkring samt livförsäkring, tillfaller pengarna förmånstagarna dvs barnen i det här fallet, eller går pengarna in i dödsboet och betalar skulderna? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i försäkringsavtalslagen. Där framgår att om en person förordnat förmånstagare så tillfaller det belopp som ingår i en livförsäkring eller en privat pensionsförsäkring förmånstagaren direkt, dvs. pengarna ingår inte i dödsboet (14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen).

Svaret på din fråga blir att barnen får pengarna i deras egenskap av förmånstagare och pengarna kommer alltså inte ingå i dödsboet eller minskas av dödsboets skulder.

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (779)
2020-01-26 Avsägelse av rätt till arv och ogiltigt avtal?
2020-01-26 Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?
2020-01-15 Kan jag ge bort och använda mina pengar hur jag vill?
2020-01-13 Arv i internationella situationer

Alla besvarade frågor (76555)