Ingår en lägenhet som min sambo fått i en bodelning om vi inte kommer bo i den?

FRÅGA
Hej LawlineMin sambo har fått ett förskott på arv av sina föräldrar i form av en lägenhet på annan ort, vi ska inte bo där utan den är för våra söner när dom går i skolan på den orten.Vag gäller om vi väljer att gå skilda vägar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är det juridiska problemet?

Det framgår av din fråga att din sambo har fått förskott på arv i form av en lägenhet. Jag tolkar din fråga som att era söner kommer bo i lägenheten även om den fortfarande tillhör din sambo. Du undrar vad som händer med lägenheten ifall ni går skilda vägar. Din fråga regleras i sambolagen.

Kommer lägenheten ingå i en bodelning ifall ni separerar?

När ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än äktenskap så ska er samboegendom fördelas mellan er genom bodelning om någon av er begär det (8 § sambolagen). Det är som sagt er samboegendom som ingår i bodelningen och med det menas er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad menas bland annat byggnad eller del av byggnad som någon av er har med bostadsrätt om den är avsedd som era gemensamma bostad och huvudsakligen använts för det ändamålet (5 § tredje punkten sambolagen).

I ditt fall så har din sambo fått ett förskott på arv i form av en lägenhet. Lägenheten är inte avsedd för att ni ska använda den gemensamt och den har inte heller mottagits för att ni skulle göra detta. Det innebär att lägenheten inte anses vara samboegendom i lagens mening och kommer därför inte ingå i en eventuell bodelning i framtiden.

Det ska även tilläggas att det i samboegendom inte ingår egendom som en sambo fått i gåva av någon med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § första punkten sambolagen). Ifall det i samband med förskottet på arv skrevs ett gåvobrev och detta även anger att lägenheten ska vara din sambos enskilda egendom, så följer det av detta att lägenheten inte kommer ingå i en eventuell bodelning.

Sammanfattning

Lägenheten kommer inte att ingå i en eventuell bodelning ifall ni skulle separera. Det innebär att din sambo kommer få behålla lägenheten själv. Det gäller även om det inte skrivits något gåvobrev eftersom ni är sambos och en lägenhet som mottagits enligt din fråga inte anses vara samboegendom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91412)