Ingår en fastighet som ena maken har fått i gåva i en bodelning?

Min frus syster har i gåva gett min fru 50 % av en fastighet innan vi gifte oss. Jag köpte däremot 50 % av lägenheten då och i dagsläget är vi numera gifta. Ifall omständigheterna blir sådana att vi går skilda vägar hur blir det då, eftersom hennes halva är en gåva. Vad händer med min 50 % som jag betalade för fastigheten, delas min halva upp så slutresultatet blir att hon totalt får 75 % av fastigheten och jag resterande 25 eller hur blir det

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse kring äktenskapsbalkens regler samt en redogörelse kring vad som gäller i ert fall.

Bestämmelserna finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB) detta då du och din fru är gifta. Ifall det skulle ske en upplösning av äktenskapet ska en bodelning göras, 9 kap 1 § ÄktB. Det som tas med vid bodelning är makarnas giftorättsgods, 10 kap § 1 ÄktB. Värdet av giftorättsgodset ska efter avräkning för vissa skulder delas lika mellan makarna, 11 kap. 2 och 3 §§ ÄktB. Det är definieras som giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, 7 kap 1 § ÄktB.

Enskild egendom kan komma bli enskild på ett flertal sätt. Egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord eller vid ett testamente, men även som ett villkor vid gåva, 7 kap 2 § ÄktB. Vad som gäller vid gåva måste det vid gåvotillfället anges att egendomen ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen. Om ett sådant villkor inte har givits vid gåvotillfället kommer gåvan annars ingå i bodelningen. Gåvans värde kommer därmed delas på hälften mellan makarna. Det spelar heller ingen roll ifall makarna köpte/fick lägenheten i gåva innan de ingick äktenskap med varandra. Utan allt som inte är enskild egendom ska räknas som giftorättsgods. Vill makarna sedan i efterhand att gåvan ska beräknas som enskild egendom har makarna istället möjligheten att upprätta ett äktenskapsförord för detta.

Det som gäller i ert fall
Ifall din frus syster inte har angivit att din frus del av fastigheten ska vara enskild egendom vid gåvotillfället eller om ni själva inte har reglerat detta i ett äktenskapsförord så ska hela fastighetens värde, både din och din frus del, ingå i bodelningen. Detta innebär i sin tur att värdet av hela fastigheten ska delas med hälften mellan er. Det spelar ingen roll att gåvan har givits innan ni ingick äktenskap, utan det avgörande är om det vid gåvotillfället har angivits att egendomen ska vara enskild eller inte.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba ShalyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”