Ingår bostadsrätten i bodelning enligt sambolagen?

FRÅGA
Hej!Om jag köper en bostadsrätt där bara jag står på kontraktet sedan flyttar min pojkvän in till mig, skulle han då ha rätt till halva bostadens värde om vi separerar? Han har inte betalat något för huset och kommer inte betala någon hyra när han bor där. Borde vi skriva något avtal innan han flyttar in? Hur och var skriver vi i så fall det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga är du redan tillsammans med din pojkvän, du har för avsikt att skaffa en bostadsrätt och längre fram bli sambo. I ett sådant fall är det sambolagen (SamboL) som är tillämplig och som reglerar vad som händer vid bland annat en eventuell separation.

Din sambo har rätt till halva bostadens värde om den införskaffats för gemensam användning

Om ert samboskap i framtiden skulle upphöra ska det göras en bodelning om någon av er begär det (8 § SamboL). I bodelningen ska ingå er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Till sambors gemensamma bostad räknas bland annat bostadsrätt (5 § första stycket p3 SamboL).

I ditt fall blir det avgörande om bostaden har införskaffats för gemensam användning för att vara er gemensamma bostad eller ej. Utifrån hur din fråga är ställd går det att argumentera både för och emot. Det kan argumenteras för att du skaffade bostadsrätten till dig själv och att din pojkvän sedan flyttade in. Likväl kan det hävdas från din pojkvän att eftersom ni redan var ett par så införskaffades bostadsrätten för gemensam användning, även om han flyttade in något senare. Om det anses att bostaden införskaffats för gemensam användning ska den ingå i bodelningen och han har rätt till halva dess värde vid en separation (även om han inte betalt någonting).

Ni kan skriva ett samboavtal för att avtala bort bostaden från bodelning

Min rekommendation är att du och din sambo skriver ett samboavtal. Ett samboavtal kan skrivas när ni är sambo eller inför att ni ska bli sambo. Samboavtalet ger möjlighet att avtala antingen om att ingen bodelning ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning, t.ex. bostadsrätten (9 § SamboL). Jag kan varmt rekommendera att ni för ändamålet använder er av vår avtalstjänst hos Lawline, vari du kan skapa ett samboavtal korrekt formulerat, till ett mycket förmånligt pris.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll