Ingår bostadsrätt i bodelningen mellan sambor?

FRÅGA
Hej min son har köpt en bostadsrätt. Hans flickvän ska flytta in med honom men han har själv tagit lån för lägenheten och betalat handpenningen. Vad händer om de går skilda vägar? Kan hon göra någon anspråk på halva lägenheten om hon skriver in sig på hans adress?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i sambolagen (här). Där står det att en bostadsrätt som någon av samborna äger, utgör sambornas gemensamma bostad, om den är avsedd som deras gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet (5 § sambolagen). Vidare står det att sambornas gemensamma bostad utgör samboegendom om bostaden förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Om två sammanboende går skilda vägar ska en bodelning ske, där all samboegendom ska fördelas mellan dem (8 § sambolagen). Däremot bör det observeras att sambor eller blivande sambor får avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna.

Svaret på din fråga beror alltså på om det kan anses att din son har köpt sin bostadsrätt för gemensam användning. Om så är fallet, så utgör bostadsrätten samboegendom, och ingår således i en framtida bodelning. Om din son inte vill riskera detta, så skulle mitt råd vara att han och hans blivande sambo skriver ett avtal om att bostadsrätten inte ska ingå i en framtida bodelning.

Hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?