Ingår bilar i samboegendom?

FRÅGA
Hej!Jag & min sambo ska separera.För 1 år sedan tog jag ensam ett lån på 125 000 kr för att köpa en bil.Jag står som ensam ägare & kör bilen dagligen till & från jobbet.Vi har hittills betalt lika mycket i månaden på lån, försäkring mm.Ska bilen ingå i sambolagen nu när vi separerar? Eller vem är rättmätigt ägare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Till det gemensamma bohaget räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). En bil ingår inte i definitionen för bohag. Bilen kan därmed inte bli samboegendom, oavsett om den har införskaffats för gemensam användning. Detta innebär att bilen inte ska ingå i en bodelning.

Med det kan dock finnas ett undantag från detta, som ger din sambo äganderätt fast din sambo inte står som ägare på bilen. Undantaget är dold samäganderätt. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att tre kriterier är uppfyllda, dessa är:

1. Egendomen (bilen) ska ha skaffats för gemensamt bruk.

2. Den sambo som inte står som ägare på pappret för egendomen måste ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet.

3. Det måste ha funnits en gemensam vilja mellan samborna att egendomen var avsedd att ägas av dem gemensamt.

Om dessa tre kriterier är uppfyllda så föreligger dold samäganderätt, vilket innebär att din sambo också har rätt till bilen.

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84259)