Ingår bilar i bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Min sambo och jag ska eventuellt separera. Vi har köpt 2 st bilar under vår tid som sambo som vi båda använder regelbundet. Båda bilarna står jag som ägare till och bilförsäkringarna står också i mitt namn. Vem tillfaller bilarna vid en separation? Är vi tvungna att sälja bilarna och dela på intäkten? Vi har 3 gemensamma barn, 15 år och 10 år ( tvillingar )
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Sambolag (2003:376), hädanefter kallad SamboL. Lagen hittar du här

När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning, enligt 8 § SamboL. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § SamboL. Enligt bestämmelsen är samboegendom sambornas gemensams bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning och inget av undantagen i 4 § SamboL ligger för handen eller samborna har avtalat om annat i enlighet med 9 § SamboL. Det har diskuterats i förarbetena till lagen huruvida bilar ska innefattas i begreppet bohag (och således utgöra samboegendom) eller inte.Förslaget blev dock inte infört i SamboL och bilar utgör med andra ord inte samboegendom i SamboL mening.

Svaret på din fråga är således följande. Eftersom bilar inte utgör samboegendom, tillfaller bilarna vid en ev. separation den person som står som ägare på bilarna. I 9 § SamboL finns det dock möjlighet att avtala om att bilarna ska utgöra samboegendom. I sådant fall kommer bilarna att utgöra samboegendom och ingå i bodelningen, precis som gemensam bostad och bohag.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2757)
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?

Alla besvarade frågor (85281)