Ingår båt och spis i bodelning mellan sambos?

2017-10-16 i Bodelning
FRÅGA
Jag och sambon ska separera. Bor i en villa med våra 2 barn. Han ska bo kvar och jag ska flytta. Håller på med bodelning nu (själva utan hjälp då sambon vill det) Ett år efter vi flyttat in i huset köpte han en båt då han alltid velat ha en. Vi har de flesta gånger varit ute hela familjen i den. Ca 2 gånger (under 8 år) har han varit ute själv. Nu vid bodelning hävdar han att den inte ingår i bodelningen. Har han rätt? För ett år sedan fick jag i födelsedagspresent en ny spis till köket. Ingår den i bodelningen eller tillhör den huset?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om bodelning

Egendom som förvärvats för gemensam användning, är att anse som gemensam bostad och bohag (3 § sambolagen). Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre, som är avsett att användas det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Bohag som enbart används för en av sambornas bruk är inte gemensam, exempelvis personlig egendom. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål anses inte som gemensam bostad eller bohag (7 § sambolagen).

I de fall ett samboförhållande upphör, kan en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Gemensamt införskaffad bostad och bohag ska i sådana fall fördelas mellan parterna. Finns det alltså egendom, som kan anses tillhöra enbart ena sambon, eller om egendomen inte är införskaffad för gemensamt bruk, så kan egendomen undantas från bodelningen och den sambo som äger egendomen får den.

Båten

Beträffande båten så omfattas den inte av bestämmelsen om gemensamt bohag eller bostad i sambolagen, varför du inte har rätt till den vid en bodelning.

Samäganderätt

Däremot skulle du kunna ha rätt till båten på allmänna förmögenhetsrättsliga principer beträffande äganderätt. I detta fall skulle samäganderätt kunna vara tillämplig (1 § samäganderättslagen, här). I de fall flera personer kan anses vara ägare till en lös sak (exempelvis bil eller båt), har de lika lott om inget annat kan visas. För att samäganderätt ska ha uppstått i detta fall ska ni båda ha tillskjutit medel för anskaffande av båten.

Är det dock så, att din sambo köpt båten för egna pengar och för sitt eget nyttjande, kan du inte anses ha samäganderätt i egendomen, varför båten enbart blir hans i en bodelning.

Dold samäganderätt

En sista möjlighet skulle vara om du kan anses ha dold samäganderätt i egendomen. För detta krävs det att båten köpts för ert gemensamma bruk och att du, som inte utåt framträder som ägare, har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet av båten. Är detta inte fallet, kommer du inte få del i båten

Gåvan

I samboegendom ingår inte egendom som en sambo fått i gåva av annan än den andra sambon, med förbehåll om att egendomen ska vara dennes enskilda (4 § 1p sambolagen).

Om en sambo exempelvis fått en armbandsklocka eller ett smycke, så kommer sådana föremål antagligen inte räknas med i bodelningen. Har en sambo fått en säng, tv eller annat föremål som gåva, som denne och den andra sambon kommer använda tillsammans i hemmet, kan bedömningen bli annorlunda.

Finns det inget gåvobrev med förbehåll om att spisen ska vara enskild egendom för din del, kommer den förmodligen ingå i bodelningen.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2868)
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?
2021-09-14 Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden
2021-09-14 Kan ena maken få en viss summa pengar istället för att dela upp egendom vid bodelning?

Alla besvarade frågor (95665)